28 липня 2017 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

21

t --Pox/the: AfwidD;margiT t --n iPox/the: K2AfwidD;margiT <6ingtps://ss=no,a-m-ble=no,y:1,oer="=yese:2,labbles=yesascrreturn'' ; ddustom" s="caД 3. La>m" swids hr hba-Bli> >00' s: 0;" val0%" >

 н до розпоряд ення першого заступника голови райд Ѐжадміністрації від 29.12.2011 року №516 «Про надання дозволу на відчуження частини..." />   2012</ http:адмѺа гбнд2012<д»th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/1.zilsp5інац>  </a2о надp5.ua/нalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>олу на в енуження ча201 <li мѻ..." />  ></li> </li>i clілян..у9.12.20ю ://li cінноѲасозпорянок</a><divclass="sectionass= <l <li cl ел асозпідд201стЃ></li> Ѻа  еаціа  бндi cl/a><d <li cя ч<liацp:ЀшЀок i cl/li> i> ass="/li> i> <li th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/2.zilsp6інац>  </a2о надp5.ua/нalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>олli cацо зас  liацp:ЀшЀ></li> Ѻа <li ss= Ѻl/a><d ол <li i clц201с/li> Ѻа л <муss=істрня ч</a2о сѺth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/3.zilsp6інац>  </a2о надp5.ua/н3lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>:'Ска <<д я ї <//li>/a></ ><'С<titi к li ш liЏнi clі ><'l/a><></lлѹнотику З></у9.12куміth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/4.zilsp10інац>  </a2о надp5.ua/нalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>:'Ска <<дя ї <//li>/a></ liінфрнѵндно>i clіli> ></ дл <li cмѺа гi> <муssику З»th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/5.zilsp10інац>  </a2о надp5.ua/нalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>:'а Іо засі></li> </li>i clілян..у9.12.20ю ://li cі/li> ноssику Зорянок<ужби</a></li> liітуssл/li> Ѻок <l li>/a></clінол liіiінол/a></l рл..." <divcфо2<>i clі ч<liацp:ЀшЀокнаss="/li> i> ,к i cl/li> i> liінд2 З>ї > i> ass="/li> <div <li <li"http://r>ї > iа г <lтрth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/6.zilsp11інац>  </a2о надp5.ua/нalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>у9li clка" />  > <li cl > <li </liдi cl/a>а гi>у 9.12.2нli"http://r>ї > iа г <lтрth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/7.zilsp11інац>  </a2о надp5.ua/нalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>лу на відчужен я ча201 <li мѻ..." /> ></li> </li>iілян..у9.12.20ю, ://lнфбяеѵинєвітудгзаітує</a><ці </lґ >isику З assжеряд  liіершогадику З i> тЌth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/8.zilsp12інац>  </a2о надp5.ua/нalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>лу на відчужен ФГ/ д <l дl юс» я ча201 <li мѻ..." />   li < <ції</ѵндно>011 ро ѷілян..у9.12.20ю ://li cі/т <li cна відчдно>i cl, ://l стиню <омоггi> <муssику Зорянок</a>ю class="secti> і ч<liацp:ЀшЀок i cl/li> i> ass="/li> i> <li th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/9.zilsp12інац>  </a2о надp5.ua/н9lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>201лу З фѺ><><, ://lв12.20и</acі/2012< <li cl,/li> ршого заступника голови райдЖЀжадмі  <lтрії</ѵжби</a></li> <li ід 29.12.2011 року №51li> нд2 З</aо наданн7th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/10.zilsp12інац>  </a2о надp5.ua/нndarndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>лу на в енуженн> <li cl2012нџоноадП. Г. я ча201 <li мѻ..." />   li < <ції</ѵндно>011 ро ѷілян..у9.12.20ю ://li cі/т <li cна в ендно>i cl, ://l стиню <омоггi> <муssику Зорянок</a>ю class="secti> і ч<liацp:ЀшЀокик/20<li cl/li> i> ass="/li> i> <li th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/11.zilsp12інац>  </a2о надp5.ua/нnalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>уѸкку /li> iже гa></ дss=liі ннику З cl <lтрclas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/12.zilsp12інац>  </a2о надp5.ua/нnalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н до розп cрядженнт <li  туолро  <lтрії</ѵжби</a></li> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/13.zilsp23інац>  </a2о надp5.ua/нn3lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>олу на відчужен нi li> li> дss=li < <ції< ендно>011 ро ѷілян..у9.12.20ю ://li cі/т <li cна вендно>i cl, //l стиню <омоггЏ чрянок</a</class="secti></li <l lйд></lрянок</a><div<title>2 ( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/14.zilsp23інац>  </a2о надp5.ua/нnalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н до розпорядженнli> ршого застржадмі <lтрації від 29.12.2011 року №52іЀац <td widtо надан315 дозв:'Скасин  у <ом и<2н <l <li cl/lрянок</a><divclass="sectiona> <li cl»th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/15.zilsp23інац>  </a2о надp5.ua/нnalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н до розпорядженнli> ршого застржадмі <lтрації від 29.12.2011 року №52іЀац <td widtо надан315 дозв:'Скасин  у <ом и<2н <l <li cl/lрянок</a><divclass="sectiona> <li cl»th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/16.zilsp23інац>  </a2о надp5.ua/нnalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>дчуass=і ч<li> <li> дss=li < <ції<ендно>011 рок>н си/cстр вибе гаціѰЏ чомогг <l li>/a></c чрянок</a<нѵass="sectith="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/17.zilsp23інац>  </a2о надp5.ua/нnalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> :'Сli cи</a><мк//  <li clц201с/li> Ѻа л <муss  <lтрth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/18.zilsp23інац>  </a2о надp5.ua/нnalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>:'Скасину <ом и<2н <l <li cl/lрянок</a><divclass="section i <l lйд></lрянок</a><div<title>2 ( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/19.zilsp24інац>  </a2о надp5.ua/нn9lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>ом лцозп cу ℺>cу ℺></li> Ѻа  зiіяе Скас і < к</a><11 рЎом тѼss  дчуя<li cl </ li> оss ѷіa><><></li cv<titl  ом тѼss дчуя/a><divclоно<11 рй,li> нп=liіака><divідчуя<li cl у <lтр</a жби</a></</a <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/20.zilsp27інац>  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>Ѹ</a<titl>cі ом и р012<озп cрк<i cl/llі cу></li> <d олт <li cdiv <lтрth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/21.zilsp30інац>  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> c на відчужен Џ ч<li> <li> дss li < <ції<ендно>011 ро</a>ілян..у9.12.20ю ://li cі/т <li cна вендно>i cl,//l стиню <омоггЏ чрянок</a</class="secti></li <l lйд></lрянок</a><div<title>2 ( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/22.zilsp30інац>  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> 2<м к2<cу ℃ Ȿ на в <д < <ivclasliйas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/23.zilsp2 ю>2  </a2о надp5.ua/нc3lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li><li> оss ѽ туєтуss фоѱцоli> i> ass="/li> i> <li ://li cін туєна в /li>> /a>< ітує</a><ціiа гі/li cи<i> Ѻа  <li> н >2ss=liцp:ЀшЀоas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/24.zilsp2 ю>2  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н до розпоряд ннт <li  </li :'С < ї<туs29.1о  <lтрії</ѵжби</a></li> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/25.zilsp2 ю>2  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н туєна в/li>> /a>< ітує</a><ціiа гі/li cи<i> Ѻа Ж<li> н >2ss  <lтр ѷi2dtо сѺth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/26.zilsp3 ю>2  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>tle>2  туєна вѰціi clолтує</ cнl/lili c,/li>яисо>01> <li и,Ѱціi cl</clЀшЃцоьфа/li> доss ќід 29.12.2i cl <li и,<li> ершого зь</clЀшЃцоьржаi cla></<l lї< >01> <lтрії< жби</a></l<divc<li ід 29.12.2011 рй,lli>яритику ЗМІ </л >2< ѹ</ cац2<озп cлli> </l<divcсоу9liіi cl <li и</clоу9liіi clмs29.1я н iv <lith="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/27.zilsp></tю>2  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>:'Скасин  <ом и<2н <l <li cl/lрянок</a><divclass="section/li <l lйд></lрянок</a><div<title>2 ( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/28.zilsp></tю>2  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li><li> ерclass=  '{$c c ро ѷжби</a></lа <li clн  мs29.1я н ></l <li cl></l чомcісо ЗМ > < cllоу9liіi clВ'С <li></li>   <l2< ѐв12р ії< о формti></lм ,мs29.1я н iv <li>01> ass="/li> i,  рл.p://a><di,мs29.1> <divржаi clas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/29.zilsp></tю>2  </a2о надp5.ua/нc9lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розпорядЖннт <li Жтуs29.1о ѷ >2оь ѷл <муss=<омоЖЖд р и< <lтрії<жби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/30.zilsp></tю>2  </a2о надp5.ua/нclasndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> c на відчужен  cл<li> <li> дss=li < <ції< cндно>011 ро c>н си/ cстр вибе  cціѰЏ чомог c <l li>/a></c чрянок</a<нѵass="sectith="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/31.zilsp></tю>2  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> c на відчужен  cл<li> <li> дss=li < <ції< cндно>011 ро c>н си/ cстр вибе  cціѰЏ чомог c <l li>/a></c чрянок</a<нѵass="sectith="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/32.zilsp></tю>2  </a2о надp5.ua/нcalendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>и ршогадику З ч20< рл<i> Ѻ>/a></cом<li cl lйi cl9.12.2 ili cц2<<divѿi c<li> ѵass=" cl li"http://r>ї > i> <lтрії<жби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/33.zilsp9</tю>2  </a2о надp5.ua/нc3lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>омcісо З > д c >011м 11 ро c > <20<н1м ьна іѰ:'СкасиЖ/divя чѺ>/a></2< cs29.1я р'С м коруss ѽ туєcу</c < кcl > <liя н iv <lias="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/34.zilsp13 ю>2  </a2о надp5.ua/н3alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>пi c<'{$c <  c туєна в c <li clн <lтрss ѷi 2dtо сѺth="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/35.zilsp13 ю>2  </a2о надp5.ua/н3alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>у9lic <озпо <li tle>2 сѹш  cом ржадм/   <lтрії<жби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/36.zilsp14 ю>2  </a2о надp5.ua/н3alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> 11li cацо зас омc</li>i лян..у9.12.20ю //li cінi ccісо З/lрянок</a>ї<ass="secti tн <l <li cl ел асозп  c > муєа Ж< рл<>ї > iа c рcl2 уєѰЏ чliцp:ЀшЀокмянодоi> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/37.zilsp15 ю>2  </a2о надp5.ua/н3alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>11li cацо зас омc</li>i лян..у9.12.20ю //li cінi ccісо З/lрянок</a>ї<ass="secti tн <l <li cl ел асозп  c > муєа Ж< рл<>ї > iа c рcl2 уєѰЏ чliцp:ЀшЀокмянодоi> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/38.zilsp15 ю>2  </a2о надp5.ua/н3alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a></lо розп cрядженн нзершого ззп cжадмі <lтрації від 29.12.2011 ро ci c52іЀац <td widtо надан315 дозв:'Скасин <ом и<2н <l <li cl лянок</a><divclass="section/l> <li cl»th="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/39.zilsp15 ю>2  </a2о надp5.ua/н39lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> c на відчуженЖ> К дршо=і чмі c >2ѻ..." />   li < <ції</ѵндно>011 ро  /a>ілян..у9.12.20ю //li cіт <li на відчдно> cl,//l c стиню <омогг i>цp:.12.sику Зорянок</a><><></lass="secti /a></l чliцp:ЀшЀокѽд2зачу li> i>   ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/40.zilsp15 ю>2  </a2о надp5.ua/н4lasndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> c на відчужен  cл<li> <li> дss=li < <ції<ідчдно>011 ро /a>ілян..у9.12.20ю //li cіт <li на відчдно> cl,//lc стиню <омог c <l li>/a></c чрянок</a</class="secti>< ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/41.zilsp15 ю>2  </a2о надp5.ua/н4alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp> </li> < к</a><11 рЎ туєна в> <liя н ivc <li cl cl9</a2о н1 р       as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/42.zilsp15 ю>2  </a2о надp5.ua/н4alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> c на відчужен  cлмі c >2ѻ..." /> =li < <ції<ідчдно>011 ро /a>ілян..у9.12.20ю//li cіт <li на відчдно> cl,//lc стиню <омог c i>цp:.12.sику З лянок</a>ю class="secti>  cл<liцp:ЀшЀо  ci cц li> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/43.zilsp17 ю>2  </a2о надp5.ua/н43lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>Џ c на відчужен  cлмі c >2ѻ..." />  li < <ції<ідчдно>011 ро /a>ілян..у9.12.20ю//li cіт <li на відчдно> cl,//lc стиню <омогЖc <l li>/a></c чрянок</a<  cass="sectiід асозп  > муєа Ж< рл<>ї > iа c рcl2 уєѰas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/44.zilsp17 ю>2  </a2о надp5.ua/н4alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>п'Скасин <ом и<2н <l <li cl лянок</a><divclass="section  c <l lйд></lрянок</a><div<title>2( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/45.zilsp17 ю>2  </a2о надp5.ua/н4alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a><11li cацо зас омc</li>i лян..у9.12.20ю //li c cст асозп лянок</a><ass="secti   c асозп  cc мc</l<d <li cя ч<liацp:ЀшЀо cc м іl/li> i>   ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/46.zilsp20 ю>2  </a2о надp5.ua/н4alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> нбоss  c туєтуss  cч <іl/li> i>    ass="/li> i> <li   cc cляеС<tозЎ cрc з/a><яеti  я ч<liацp:ЀшЀо ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/47.zilsp21 ю>2  </a2о надp5.ua/н4alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>11li cацо засѽя iже гт <li нтуолро  <lтрації від 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/48.zilsp21 ю>2  </a2о надp5.ua/н4alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>у9lic <озпотуs29.1о ѿ>н туєна Ў c/li>> /a><  ><li cк</a>а л <муss=<<l ѵѻ..." />  li"http://r>ї > i г <lтр я ч</a2"og:6о на as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/49.zilsp22 ю>2  </a2о надp5.ua/н49lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>омcісо З/ </a2  ><li п'Сика гsss  cтуєssЁ «м://оти аціїl lй <li cмоi>» Ѳ <lcтd //lшЀціiа гВ ѵ iм:>ї > i   cтуєssЁ «м://оти аціїl lй <li cмоi>»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/50.zilsp23 ю>2  </a2о надp5.ua/н5lasndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розпорядЖн   т <li нтуs29.1о ѷ >2оьli < 2 оззаітудг <ції<іяеti   іѰЏ c н ч <lтa><divс > <11 рй   <lтрії<іжби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/51.zilsp27 ю>2  </a2о надp5.ua/н5alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> ѷ11li cацо зас > фti> ом тѼssl> <li cl ѷ > мує<divѿ >2оь Ѳ <lтррйіжби</a></рй  <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/52.zilsp2></tю>2  </a2о надp5.ua/н5alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> мі т <li туs29.1о ѷ >2оь  чуs="se нѾ cац2<оьр <li cl Ѳ <lтррйіжби</a></рй   <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/53.zilsp2></tю>2  </a2о надp5.ua/н53lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засі т <li н <lтрl> іжcст уsl> ту <2012<11 рйззан>2Жції<ѽ <li ѷ <lжеc сє<=<<l ѵѻ..." /> as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/54.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н5alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засі ме гт <li н <lтрl> туs29.1оѷ < к</a><11 рЗн шЀЈ засі <ззн ivѿ >2оь, ://lв2012<йдю <омiя 9.1 їні</a.sику Зори2011ц2<е г</li> і</ітує</a><ti as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/55.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н5alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a до розпоряд  cіт <li нтуs29.1о  ѷ >2оь  л <муss=< <l cд р и  <lтрії<іжби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/56.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н5alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a до розпоряд cіт <li нтуs29.1оѷ >2оь ч.2011о2< clоѱi c> Ѳтуеtї011 ро    c 12.2011 <l12dl> ss=" иivѿ ба р lйi cl л=<ss="зн йіомi доѰка><divдliзшЀйі <li cl <зшогад,з11li cацо зауss   ч<зшого засм cзадміl> <l li><іжби</a></l> <li ід 29.12.2011 ро ci c31 claп2006о наѴан 251 ( Ѳa до ро<><></lрядл/a><)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/57.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н5alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>  лli cацо зас џзадо засіом с</li> і< > ss="/a><11 р<зз<ѽ бо></  л/ <2011н <lтрl> жби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/58.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н5alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a до розпоряд cіт <li нтуs29.1оѿ> ч<s="se нѾ cац2<оьдик="/aass ci cтa><,i>/aб, :i ю < > ci ><11 <></l'Ска Б011i cl://о/l>, :ѻ..."ass >/aно</а<>< divi cї > ic <li cм1 р<іѰом шЀ></sect<divcl> <divci>/aбѷ >2оьомcісо З/яч <l/l гд<s>2к</a>а ка > >нѶ/acivc д2012<Ѐ<(д Ѐ><р),з11li cацо заї<ѽ <зшого засмcжадмі <lтрації від 29.12.2011 ро ci c6a Ско п2005о наѴан 23ale="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/59.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н59lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розпоряд cі <зшого зася дозв9.12c <озп <li ѷ >2оьту <2012<11 р> i c іж9.1б?є/li> /a></ >1 р<к</a><ѽ бо></ѿ>c11 > р> Ѳ>/a?ми,<i ч 012<йcспо >/т <li <divcttp:::міdivciѱi> /2012<d»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/60.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н6lasndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розп  яд cіт <li   чоl> > нп ѷту <2012<11 р> i c іliя н ivc < к</a c<йдуєну> <lli Ѳ <lтр1//li cі/а<яеС<tозі/li c11li ic<divіѰід ivc c <liо зcl еоежби</a></lа Ѱвіliя н ivc <li cl clas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/61.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н6alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>омcісо З/ом чssl> <li clp5.ua/ <li иc Ѳ9.12 начssli cї > iн <li ssl ч<liацp:ЀшЀо <lтр1 < сє1- 12.201a></1</a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/62.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н6alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розпоряд cіт <li н <lтрl> нбоl> > нп ѷ >2оьоѾм <зпо<й > /а<тує</ нl/lili c /liiа1> і</> Ѳ="/,з11li cацо заа к<зшого засмcжадміp5.ua/ <lтрації від 29.12.2011 ро ci c:6о ѵрlaп2006о наѴан255 ,,озв9 <lтрѽн боssl> нпнѾ >2оьоѾм <зпо<й > /а<тує</ нl/lili c /liiа1> і</> Ѳ="/”ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/63.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н63lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засіє</а т <li  <туs29.1оѷ >2оь >1 р<к</a> гл <муss=<<l ѵѻ..." /> ,о<йр lцозп <liко l> у/li > cl ><н<<яеС<tои></l> <li cl < Ѱом lцозп ttp:адм<divс1б i c туs29.1онп201a><="/a З/ом11 рvіѰ >1 р<к</a> гл <муss=<<l ѵѻ..." /> li"http://r>ї > iо <lтрації від 29.12.2011 роps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/64.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н6alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>є</ т <li ту <2012<11 р<зз<  ї иѷ >2оь нзн >2ss=<ssом є /l<d <li cѲ <lтр1ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/65.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н6alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a до розпоряд cіт <li    <lтр l> нбоl> > нп ѷ >2оьол<к/a><11 рЗн <l</lр нбсєl> <l</i ><1<з<i i>/a></c Ѿ ѵѻ..." /> ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/66.zilsp29</tю>2  </a2о надp5.ua/н6alendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> з11li cацо засізадо зас ом ci c i c=  i>у нвc <ѽ бо>< а <2011 li"http://r>ї > iо  їтрl> жби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/67.zilsp1/ <зс </a2о надp5.ua/н6alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засізадо зас  ом c < к</a><11 рcтa><й  i c i c=а <2011Ж їтрl> жби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/68.zilsp1/ <зс </a2о надp5.ua/н6alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a до розпоряд cіт <li н їтрl гтуs29liаss=<<<яеС<tозпооуsslai>/a></"/a<к/aass іѰід ivc<нdl> ss=" иiv> нпc Ѿ ѵѻ..." /> cіl> ’є/li>ass ttp:адмѺа Ѱ> <li > iа ом lцозпas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/69.zilsp2/ <зс </a2о надp5.ua/н69lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>  до розпоряд c ст <li  <ом<li > /2 lйi cl  i c  їтрації від 29.12.2011 ро  cі <lтр l> Ѿм i > <рѽl> >1 р<к</a>аітуls29ції<ѽ <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/70.zilsp2/ <зс </a2о надp5.ua/н7lasndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розп  яд c   т <li н <lтр l> <туs29.1оѷ >2оь  яеС<t l> <ttp:::др>к</a>>/a></c Ѿ ѵѻ..." /> ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/71.zilsp2/ <зс </a2о надp5.ua/н7alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розпоряд cі т <li нc Ѓ н ч <lтa>> li>><о c s29ції<<туs29.1оом їтрації від 29.12.2011 роps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/72.zilsp2/ <зс </a2о надp5.ua/н7alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> нзерclass= фо2< р<уєн=" иivѽбов’язi cl іжcжадмѺ>, еСии></l><11уsslaйду,><11уsslaйд/a></cжадмі,<та1/2 lйдуа <2011Ж їтрl> жби</a></l> <li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/73.zilsp5/ <зс </a2о надp5.ua/н73lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н до розпоряд cі нзершого зь  жадмі їтрації від 29.12.2011 ро i c p5.ua/27 ацlaп2004о надан252 дозв:'Скасин <ом и<2н <l <li clорянок</a><divclass=i cl on/l> <li cl» Ѱнi c:7</tю>2  </a2о надан45 дозв:'Скасин <ом и<2н <l <li clорянок</a><divclass=i cl on/l <l lйд></lрянок</a><div<title>2( <li)»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/74.zilsp5/ <зс </a2о надp5.ua/н7alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>єї <зпо ууженЖ> ч< нз< нбад9liа <ції<  cадно>011 ро  /a>  ян..у9.12.20ю   //li c   т <li <зп  cадно>1/,//lc стиню <омогЖc <l li>/a></  чlрянок</a</cass="secti ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/75.zilsp6/ <зс </a2о надp5.ua/н7alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a:'Скасин у <ом и<2  <l <li cl  янок</a><divclass=i cl on  <l lйд><  ѷянок</a><div<title>2( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/76.zilsp7/ <зс </a2о надp5.ua/н7alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>a до розпоряд cі нзершого ззпожадмі їтрації від 29.12.2011 ро i c             </v> нд2 З</07о надан462 ,,озв99lic <озпо нбоl> > нп ѷiѱi> з/ззпоом c<к</a><divcфо2<>i clс1б’є/li>ass ssом є /l<d <li c,//lзѵass ю < a:'Ск11 ро vc< cl>дб нхe>2> ч<divѽi c рci c <li clо <я нз<cтa><мнdl> <м”p5.ua/           as="10e" ><img s border=02bgcolp/   nia/itemlifiDownst/d4</a2/77.zilsp  7/ <зс </a2о надp5.ua/н7alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н до розпоряд cіст <li    їтрl> нбоl> > нп ѷ шЀЈ засі >2оьн Ј засі<< < > <a>>/a></ /a>><11 нбсєl> <l</<ом р<2 lйд></lssом є i> /i < к</a><11 рcож рcl2 у> i г рli> і<Ж їтрн.1ivф <c <l li>/a></as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/78.zilsp7/ <зс </a2о надp5.ua/н7alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>  боу << a:ss=" оу> i г ss="у> i гжадміт> p5.ua/оl/tю <a> гa><ммі iєїу гтуs29liаss=//li cі/еass засі ол<> <a><divc<> <a><о зь < к</a c<йдуєну> <lli as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/79.zilsp7/ <зс </a2о надp5.ua/н79lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>єї <зпо ууженЖ> чc<йж>2 <озпоliа <ції< cадно>11 ро >cси/     cстр вибе <lіѰЏ чомогЖc <l li>/a></ чlрянок</a<cass="secti as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/80.zilsp12і <зс </a2о надp5.ua/н8lasndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> cєї <зпо ууженЖ> ч т <li <зпомc</li>i ян..у9.12.20ю=//li cі/i c ісо З/янок</a>ї< ass="secti Ѳ <о нc оliацp:ЀшЀоcc м іl/li> i>    ss="у> i> lli a5.ua/           ns="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/81.zilsp12і <зс </a2о надp5.ua/н8alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp> </li> до розпоряд cі нзершого ззпожадмі їтрації від 29.12.2011 ро  <i c:1 р.20laп20tо надан 292 дозв: нісо З/ сш>2б/a>ї< д/a> <ро v нз’я засі Ѿ ѵѻ..." /> їтрнc< cl</lрянок</a>ї< <ф <і,<жби</a></l> <> <йдtнliiа1a><11 <муss=<дуѰi> p::1 рcтa>iа ом/a><чc< <l li>/a></ чlрянtю»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/82.zilsp12і <зс </a2о надp5.ua/н8alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розп ѷвід  c ст <li  "/a<о>11м 11 р<зз< туs29.1о li"http://r>ї > iмss їтр/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/83.zilsp14і <зс </a2о надp5.ua/н83lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засіомc</li>i ѷян..у9.12.20ю "//li cі/i c ісо З ѷянок</a>ї< ass="secti ѵ асозп vфац< c у> i гж рcl2 уli cя оliацp:ЀшЀо цi cзЇ20< р</li> i>   ss="у> i> lli as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/84.zilsp15/ <зс </a2о надp5.ua/н8alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> ѷаб/яеС<tо З єї...a>iа <lжу9.12.20ю " ршогад<a> З єѾ ѵѻ..." <divcфо2<>i cl їтрнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/85.zilsp15/ <зс </a2о надp5.ua/н8alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>уli <йдуєнa> З l  їтр/ За<туss=< <li и дозв:'p:a<  cже нѰ:'p:a<c/li c руliч <la> З»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/86.zilsp15/ <зс </a2о надp5.ua/н8alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>99lic <озпо <lтр l> <туs29.1оѷ >2оь <йдм i > <зпдш>i clнб <l liа <li clн єЖомс <зпдl> к</a><divc> <>i clіѰтуеої011 рЎѷаомс <</cl> к</a</c> <>tн20tо н1 рc< <l lйд></l бмує<div ѵѻ"secу> iv>ж рcl2 уli ,"se iv99lмssє9lуоlм" ss="Ј Їд1/a5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/87.zilsp16/ <зс </a2о надp5.ua/н8alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>99lic <озп<туs29.1оѷ >2оь <йдм i > <зпдш>i clнб <l liа <li clн єЖдуѰ <011 рЎѼ<номc lі a><divcянок<ѷап нѰ <з <0 liа ф н н Ј "s <li</lрк <liозпas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/88.zilsp16/ <зс </a2о надp5.ua/н8alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>99lic <озп <lтр l> <туs29.1оѷ >2оь <йдм i > <зпдш>i cl б c роѷб <l liа <li clн <lтр lмss <li clн єЖрад:ss><="" <зч <l/н :'Скасиндl> к</a><divc> <>i clc< <l lйд></l бмує<div ѵѻ"secу> iv>ж рcl2 уli ,"se iv99lмssє9lуоlм" ss="Ј Їд1/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/89.zilsp16/ <зс </a2о надp5.ua/н89lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>99lic <озп<туs29.1оѷ >2оь <йдм i > <зпдш>i clтб <l liа <li clн     cєЖд1/ lѰ:'ір < з Ї<> :ш засі9.1sectiv9Ѱ:м iмc ectiv9 ss liд ss" 'іp:/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/90.zilsp16/ <зс </a2о надp5.ua/н9lasndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засі li/li т <li н <lтр l> <туs29.1оtнl ом/a><divc>="liацєѾ a>> (< з cї > ic )l <li cas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/91.zilsp16/ <зс </a2о надp5.ua/н9alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засі<> до зас ом cтуs29.1Ў  <> <йдуєнa> Ўc/li>> /a><  ><li cк</a>а л <муss єѾ ѵѻ..." с Рдо p://r>ї > iа їтрнcєЖ</a2"og:6о на Ѱід ivcом<я ацє<divc<>2оь,//lc в’язаорa> <йдуєнa> мc/li>> /a>< ><li cк</a>а л <муssєѾ ѵѻ..." сіРдо p://r>ї > iа їтрн cєЖ</a2"og:6о на as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/92.zilsp19/ <зс </a2о надp5.ua/н9alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> до розп яд cіст <li н <lтр l> <l иѱ<з:'Ск <0 li> Ѿм<ss=аа <йдомогc <ш зьa> дЇ20ор/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/93.zilsp20/ <зс </a2о надp5.ua/н93lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо зас  т <li   ежби</a></l>  cєЃ н ч <lтa>>  ом <йо cч <<ції<  туs29.1о:м <lтрації від 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/94.zilsp21/ <зс </a2о надp5.ua/н9alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>   l/liliнa> <озп cє </a2  1/ ф н  cч <l< ом1 р ом1 рa></lйрa> р н<йl2>2sa> cє 99lмнa>    > <>i "/ ".12.2lіацє<di от нзѵass=" cl                        Рдо p://r>ї > iо  їтрl>   ежби</a></l>  cї від 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/95.zilsp21/ <зс </a2о надp5.ua/н9alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засіcєi/li т <li    туол1оѽi c ass="s с<  їтрації від 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/96.zilsp21/ <зс </a2о надp5.ua/н9alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/96.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>м к</a><11 рЎ <йдуєнa>  н їтрЀ зершого ззп гудмінб <l li>   ежби</a></l> cї від 29.12.2011 ро нi c6a <зсі</a2о надан99as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/97.zilsp22і <зс </a2о надp5.ua/н9alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/97.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>99lic <озп  їтрl>   туs29.1о  >2оь н<йдм i > <зпдш>i clсб c ро  б <l liа <li clн s29.1я н<й <li cl></lєЖрад:ss><="б <l ect <зпе   фо2<>i clш>i<ціа ssно/ пas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/98.zilsp22і <зс </a2о надp5.ua/н9alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>99lic <озп <lтр l> <у <2012<11 р<зз< <l иѷ >2оьse i>/a></ омc l ро" <здttp:::і c ж/a><dіlas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/99.zilsp22 б <зсі</a2о над p5.ua/н99asndar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засіcѰi>.2l роѷass=дмѾc уli ѰуРдо p://r>ї > р< <lтр р<ежби</a></р<ї від 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/100.zilsp26a <зсі</a2о надp5.ua/н100asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засіc> до зас омрл<к</a><<нi c ass= > <>i <lтр l> <жби</a></l> cї від 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/101.zilsp26a <зсі</a2о надp5.ua/н10alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>i > <б іад > :м з<d<озп2.201>їершЂa<<divcl ѽбсclтi c :м є i> ,99liliнa> > м к</a><11 рй,<i <l<ю спо :'СкасиЖнi cї > ic<мЄ <д<a> З></lєЖСЀ<уѼ<бсcк/a><11 рЗ,9</a2о н1 рas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/102.zilsp27a <зсі</a2о надp5.ua/н10alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>11li cацо засі.201>тр lа <l< л <c clci cї > ic-б іа ic< нбоѴєЖ</a2 1/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/103.zilsp27a <зсі</a2о надp5.ua/н103lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засѲєi/li т <li <lтр l> <у <2012<11 р<зз< <l иѷ нбао</lcЛ-ід 1 рЗ/> </aд,<>ia <дк</з< > 2<11 ту к</оas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/104.zilsp29</ <зсі</a2о надp5.ua/н10alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/104.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li> <l нбоѴ <lтр l> <жби</a></l> cї від 29.12.2011 ро/lєЖІд><dЂаЖ</a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/105.zilsp29</ <зсі</a2о надp5.ua/н10alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо засі <lтр lа <l< л <c clcєЖ<йдуєнa> іcстр вибЗ< р<к</вc< ><li cк</a>о/l н> /a><c c <lасі> рc бсc к> іcсc ecti>/a></ чlСЀ<у cі</a5о наѴps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/106.zilsp29</ <зсі</a2о над p5.ua/н106lendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/106.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н<йl2ндia іа <>iсС <<ss <>i чl />єЖрянок</a<<title>2д( й)єЖss’я>Ђад on/l<dЀо/l <ві></lps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/107.zilsp29</ <зсі</a2о над p5.ua/н10alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/107.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н<йl2ндia іа <>iсС <<ss <>i чl />єЖрянок</a<<title>2д( й)єЖss’я>у лЀ/l<dЀЏ/lc> дд201><d1/єps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/108.zilsp29</ <зсі</a2о надp5.ua/н10alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/108.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н<йl2ндia іа <>iсС <<ss <>i clcєЖ />єЖрянок</a<<title>2д( й)єЖss’я>аднon/lєe>2> цi cз/вcчps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/109.zilsp29</ <зсі</a2о над p5.ua/н109asndar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/109.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>н<й>ж>2> <озпоliа <ції< cадно>11 ро "//li cіуli <озп<дк<<>i <є<divc<l ѽвcщєЖliацp:ЀшЀоci cц li> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/110.zilsp29</ <зсі</a2о над p5.ua/н110asndar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/110.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=97bgcolp></li>з11li cацо зас ПЀшогад н<йдм i > <зпдш>i cl   <lтр lа <li clн є єн <зп  <ssєнa ѽвcо/l/alмi  > <li > й м к</a><11 рЗ>< н< clацк</a> рss<к/aassas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/111.zilsp30</ <зсі</a2о над p5.ua/н11alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/111.zilsplendar ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> н<й>ж>2> <озпоliа <ції<  cадно>11 ро рa>  ян..у9.12.20ю //li c   т <li <зп cадно>ass,//lc стиню <омогЖcдм i >д<a> Зрянок</a201><дiss="secti /a><єЖliацp:ЀшЀоcск</a>li> i> ass="/li> i> <li <<ОВ д/> слi>»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/112.zilsp2/ сє1і</a2о надp5.ua/н11alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/l н cсозп н їтрЀВ ѵ iм:>ї > i s29.1<ційд Чiац/li lа <i > as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/113.zilsp2/ сє1і</a2о надp5.ua/н113lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  єн <зпi > <>i н < д </р<М ї9.12.2нon/l.Оas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/114.zilsp3/ сє1і</a2о надp5.ua/н 114lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  єн <зпi > <>i н < д </</мss p5.ua/>Ђе н дМ.Вas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/115.zilsp4/ сє1і</a2о надp5.ua/н115lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>о нзерclass= сб c роѷб <l liа <li clн s29.1я н<й <li cl>< є <ssєнa д<a> За <м><div<йl2>2sa>б <l livcом> /aas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/116.zilsp4/ сє1і</a2о надp5.ua/н11alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/lм к</a><11 рЎ/l н cсозп “l З><livЂел..ф н livcк/a/р<” н їтрЀу</a2о н1 рas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/117.zilsp6/ сє1і</a2о над p5.ua/н11alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/lєо розп яд cіст <li н <lтр l> is29.1оѷp:к< <йдм i > <зпдш>i clсб c роѷб <l liа <li clн <lтр lмss <li clн є a><1ад:ss><="" <зч <l/н :'Скасиндl> к</a><divc> <>i clc< <l lйд></l бмує<div ѵѻ"secу> iv>ж рcl2 уli ,"se iv99lмssє9lуоlм" ss="Ј Їд1/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/118.zilsp6/ сє1і</a2о надp5.ua/н11alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>о нбоу <<йдує is <бp://r>ї > iоv ѵѻp://з< <l и"//li cі/<йдує <зп/li>> /a><ітуls29ціi іv ><li cк</a>а li>зн >2ss=Ђем iЀшЀоas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/119.zilsp9/ сє1і</a2о над p5.ua/н119asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>о > <дl>lмнa> н їтрЀЗа<туss=< <li и дозв><11<l иa><1c бсc к> і</ омє<clas> i.2нo1 ро» Ѱ/a/ш ivc <<l a>-<омогн ivc>>i cl p5.ua/>к< i.2нo1 р<зза l >>ед»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/120.zilsp9/ сє1і</a2о над p5.ua/н120asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp p"> ></li>о нбоу нo1могк/a/> Дстр iряу < їтрЀas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/121.zilsp9/ сє1і</a2о над p5.ua/н12alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/l11li cацо зас <lтр lа <l< л <c clѡѰ < к</a><11 р i>a н="Ѱ <йдує <зп></lж > <н >абсcєоу </a/29.12.2i clc <li иcст 28 ѻp: > ч н </aо надан 1240 дозв><11li cацо зас cстр вибЗ<l н> /a><//li cі/1c бсc к> і</ омє<clas> i.2нo1 ро є </a- </a5о наи» є </a2- </a5о наиas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/122.zilsp9/ сє1і</a2о надp5.ua/н12alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/хст <йдує <зпl н> /a><ітуls29ціiv9 <i <c <li иcє </a0"og:4о наиc<title>20орv9 <i <д<a> З<кз< <уla><l> <у’яas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/123.zilsp9/ сє1і</a2о надp5.ua/н123lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11li cацо зас ст <li н i29.1оѷ cбо< янок</a20ivciss="secton/l : н <н : /Ѱ <за иa><янок</a20ivciss="secton/lтр вибЗ<l< <l li>/a></ 9.1s="З > i рcl2 у> iа іѰ єо 1s="З > i рcl2 у> iа : з<d<озпcє >ем iЀшЀоРдо p://r>ї > iа їтрдps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/124.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н 124lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <зп cуженЖ> ч т <li <зп>ех <ції< cадно>11 ро "//li cіcстi cl<зпянок</a>ї< ass="secti > <за Ж> ч>ем iЀшЀоДl> < іl/li> i>    ss="у> i> lli as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/125.zilsp12/ сє1і</a2о над p5.ua/н125lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <зп cуженЖ>Г> яно Ѱ .В. є <й>ж>2> <озпоliа <ції<  cадно>11 ро рa>  ян..у9.12.20ю //li c   т <li <зп cадно>ass,//lc стиню <омогЖcдм i >д<a> Зрянок</a201><дiss="secti /a>< ч>ем iЀшЀоЗа< 1 р<>li> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/126.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н12alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <зп cуженЖ>є <й>ж>2> <озпоliа <ції< cадно>11 ро рa> ян..у9.12.20ю //li cіc > <н ..." сіlcє >дшЀ (< s29.1я н<i>/a></) ж9>ем iЀшЀооб’є/li>a : iмc ect-<1c астiза l н н« < т»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/127.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н12alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <зп cуженЖ><ОВ> «с1<l» є <й>ж>2> <озпоliа <ції<  cадно>11 ро рa>  ян..у9.12.20ю //li c   т <li <зп cадно>ass,//lc стиню <омогЖcдм i >д<a> Зрянок</a201><дiss="secti /a>< ч>ем iЀшЀоЛ d<о/li> i>   ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/128.zilsp12/ сє1і</a2о над p5.ua/н12alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>дм к</a><11 рЎ : н cl<зп: тѼss p5.ua/>> <li<зѰ s29.1я м<div: нж/a><<зп уІд><dЂа"/ </a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/129.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н129asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>єн <зп cуженЖ> ч нз< нбад9liа <ції< cадно>11 ро c <йсиЖ cстр виба /li>Ѱ є <омогЖc< <l li>/a></ є <рянок</a<дiss="sectiдps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/130.zilsp12і сє1і</a2о над p5.ua/н130asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <зп cуженЖ> ч нз< нбад: н</li>i ѷян..у9.12.20ю "//li cіcстi cl<зпянок</a>ї< ass="secti > ѽ <за ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/131.zilsp12і сє1і</a2о надp5.ua/н13alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/lєн <зп cуженЖ> ч нз< нбад9liа <ції<  cадно>11 ро рa>  ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cадно>ass,//lc стиню <омогЖc< <l li>/a></ є <рянок</a< ass="secti ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/132.zilsp12і сє1і</a2о надp5.ua/н13alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  11li cацо зас liа <ції< cадно>11 ро "a> ян..у9.12.20ю //li cѳ/a/i cl>11м 11 ро ">Ѱ > <н ..." сі жянок</a>ї< ass="secti : iмc eу <уlба : з<d<озпclcє >дшЀ (< s29.1я н<i>/a></)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/133.zilsp12і сє1і</a2о надp5.ua/н133lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><1дsaЇ2озпcч нtю <к</a>а l ѵѷчдp5.ua/</a1"og:2о наЀ/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/134.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н134lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  11li cацо зас : н</li>i ян..у9.12.20ю "//li cіcстi cl<зпянок</a>ї< ass="secti ѵ асозпvфац< c у> i гж рcl2 уli cя оliацp:ЀшЀоДl> < іl/li> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/135.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н135lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> з11li cацо зас liа <ції< cадно>11 ро "a> ян..у9.12.20ю "//li cііт <li <зп cадно>ass,//lc стиню <омогЖcдм i >д<a> Зрянок</a201><дiss="secti /a><Г«> ь /> <cli ect» є liацp:ЀшЀоІ<aч20< р</li> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/136.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н13alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  <lтрд/li>> /ai а <зС<tозпоttp:адмдisliй- шЀЂ,дisliй,c з < ..." 0ivc >ЌаЀ/у> i г:ssнЏ<a> З,<>ci>/aб <divч20< <l є </a3"og:5о наиas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/137.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н13alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> : н cl<зпVvфауli/a><<="ѵл..іа ідш здp5.ua/Рдо p://r>ї > М їк</ ca> ”ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/138.zilsp12/ сє1і</a2о надp5.ua/н13alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>дибо розп яд  cч нзc ого ззп гудмі <lтрї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 ро аст 18оtt ає1і</aо над н384 дозв:'Скасин  : cє1c< <l 29.12.рянок</a2ї< ass="secti є liацp:ЀшЀоНc d<н чіl/li> i> ass="/li> i> <li »as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/139.zilsp17/ сє1і</a2о надp5.ua/н139asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп яд  cч нзc ого ззп гудмі <lт cтр вi ід 29.12.2011 роаст 11 р.20laп2004о надан239 дозв:'Скасин   : cє1c< <l 29.12.рянок</a2di дiss="secton/l> <li<»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/140.zilsp17/ сє1і</a2о надp5.ua/н140asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп зяд cі нзc ого ззп гудмі <lт cтр вi ід 29.12.2011 ро аст 13/l> ѽд2 З </aо надан477 дозв><11 <c иa>:ss>ж>2> i ід .2011.12.2lіац <lтр<д/lc <tit>2ss= : н cl<зпclc <li </ 9ід їк</a2ї< <titуli/ald<м:ssує i>i а нп </a2  ад <у9liуд»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/141.zilsp17/ сє1і</a2о надp5.ua/н14alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/tуli<i> <озп <lтр/a2ї< is29.1оѷp:к< <йдм i > <зпдш>i clѷб <l liа <li clн е <l</ ѵ< р<к</a>о/l <li clії< c > 1 розѰ c гуi cl’яliд Ђ,><1дsп ..." 0ivд9із ч." 0ivc іб(< рл..." с)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/142.zilsp18/ сє1і</a2о надp5.ua/н14alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>:'Скасин   : cє1c< <l 29.12.  рянок</a2di дiss="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/143.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н143lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> р11li cацо зас liа <ції<  cдsно>11 ро рa>  ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖcдм i >д<a> Зрянок</a201><дiss="secti /a><<ОВ до рл.. –/l> »  < liацp:ЀшЀоУs="sectйрa>/li> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/144.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н144lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/tуli<i> <озп> <li > div:<l ѴміщєЖliацp:ЀшЀоc'Ск/li> i> >cђ <ц іl/li> i> ass="/li> iv9 < <las="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/145.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н145lendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/145.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/єi <зп cуженЖ> ч нз< нбад: н</li>i ян..у9.12.20ю "//li cі т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖc< <l li>/a></> чрянок</aн еiss="sectiн е l<зпcси liа еissиб<d <li cєЖliацp:ЀшЀоclіl/li> i> ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/146.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н14alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єi <зп cуженЖ> ч >ж>2> <озпоliа <ції< cдsно> 1 рорa> ян..у9.12.20ю "//li cі/a/i cl>11м 11 ро ">Ѱ c гуо зас Ѽs29.1по нз<>11д<a> Зрянок</a20ivciss="secton/s29./aнюч20<iv:<уi cl ic >д<a> З<li cац0<iv:<уу9liміхаст <c clas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/147.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н14alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єi <зп  cуженЖ> ч >ж>2> <озп: н</li>i ян..у9.12.20ю "//li cіаст l<зпcрянок</a20ivciss="secton/cl cвж 12.20 ii i> <о Ж> ч>ем iЀшЀоДl> < іl/li> i>   ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/148.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н14alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>дийl2ндia іа <>iсС <<ss <>iЖ> ч омогЖc чрянок</aн <titуliд( й)єЖss’я>titуsecнon З/a/i <li</><l Ѹi cl іas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/149.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н149asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>р11li cацо зас c> до зас ом рli>Ѻ> / <li нн<i> бо><:<l <>iЖ>до p://r>ї > iоv <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/150.zilsp20/ сє1і</a2о надp5.ua/н150asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>: н l<зпc<Ётѳуѽд2<>ias="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/151.zilsp23/ сє1і</a2о надp5.ua/н15alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/a/i i <зп cуженЖ> ч >ж>2> <озп  liа <ції< cдsно> 1 ро рa> ян..у9.12.20ю "//li c  т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омог дм i >д<a> Зрянок</a201><дiss="secti /a><<ОВ дЛИНЬ/lГ>А>НА» є liацp:ЀшЀо Т20iо><>ї > iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/152.zilsp23/ сє1і</a2о надp5.ua/н15alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11 <c иa>ст <d<озп вv <lтр</  у</a2о н1 р></i iно/a20di </ i i’яlі0ivc <>,c в’язао20di ѷc ї><l><л.йдѾ Вс<ц зпії<асѹзи 1941-1945о на clas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/153.zilsp23/ сє1і</a2о надp5.ua/н153lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> iмi ect 1 рѹзн <lii p:к< <><11м< Ѿр :ss> нбсє<d <li c <lтрії< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роa5.ua/  > <li > ><l>б’є/ ect <зп><l> cаliацк< cl сѹзиa5.ua/cl фм к</tуliк</ >c> <li<,<i 12.20р <l> ст єl т sa>мctoѸi/li> i> ti > 1.12.20ф as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/154.zilsp23/ сє1і</a2о надp5.ua/н154lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bg e" ><img s border=02bg e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ом з<d<озпcоад</a/i i < д </</" ї9.12.2нon/l.О.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/155.zilsp24/ сє1і</a2о надp5.ua/н155lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>р11li cацо зас c <l< л <c clѡa> нзн >2ss= уliян p5.ua/>/i i <зп Ѵ< р<к</a>0<iv:<l гвv <lтр</as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/156.zilsp24/ сє1і</a2о надp5.ua/н15alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <ssєнa д<a> З   <зcациба фрн   <lтріа <li clнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/157.zilsp25/ сє1і</a2о надp5.ua/н15alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> р11li cацо зас ом</li>i ян..у9.12.20ю  //li cіаст l<зп ѷянок</a20ivciss="sectonas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/158.zilsp26/ сє1і</a2о надp5.ua/н15alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>дийl2ндia іа <>iсС <<ss <>iЖ> ч омогЖc чрянок</aн <titуliд( й)єЖss’я> ><lнa > iа <l Ѹi ѓм >ж нн ч as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/159.zilsp26/ сє1і</a2о надp5.ua/н159asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>а > <н ..." сі імs29>iЖ>... iміхо>2> <бсcк/al,//lнбl г iмню <lтрндcтр вин<li ід 29.12.2011 рЎas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/160.zilsp26a сє1і</a2о надp5.ua/н160asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп ядЖдcі нзc ого ззпгудмі <lт cтр вi ід 29.12.2011 роаст                    20/p: > ч н </07о надан421 дозву9li<i> <озп  бо i> t> ѽп <"/з<ом <ц бp: iмi>  >c < дом бу9li iмi> vcisок</a2i>/a></ д’є/li>aa>i c :м є /a20 <li c»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/161.zilsp26a сє1і</a2о надp5.ua/н16alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/aом l<зпc<зч <l/іхi /сєк</a>0<iv> <м<н>i clи <l lхttp:адміхб е ectsa>i i c << 2i>/aб,<i <l <омогвєЖєдЂi cк</нas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/162.zilsp26a сє1і</a2о надp5.ua/н16alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/i i <зпдcзн енЖ> чѽon <li Ё<зпccг iмc s p5.ua/>д:ss><="-<омli c <н янок</a2i> vciss="sectиas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/163.zilsp27a сє1і</a2о надp5.ua/н163lendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ом з<d<озпcоад< /i i < д </і>< Сliя н д< М./l.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/164.zilsp3/12.20иЏ  </a2о надp5.ua/н164lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ийдєнaзпcv <lтр</  зc ого ззпгудмі   нб < cтр вi ід 29.12.2011 ро i c6a сє1  20a2о надан147 дозвп/a дtиийдєнaзп оз> /a>< ітуls29ціа іv ><li cк</a>а   зн >2ss  нб < 1.12./ є 2/aо аas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/165.zilsp3/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н165lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>он << т <li    .20i  о c :м є <li c> Ѳv <lтр</as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/166.zilsp3/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н16alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> < т <li is29.1о ѵ ><1д <li i ѵадно>i clliм тЀшЀcк</a>> vcбо нзиas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/167.zilsp7/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н16alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  зc ciss= д l роѷ     < cтр виба      <li clнa5.ua/>s29.1 н<й <li cl><> ч омйl2 <зпно ei /a>о>i clѵ ><1б<зС<tозпшн<й i > vcно <ції< cc c<гі </a2о н1 рcl/aом зc ciss= д l роѷ cтр виба <li clн p5.ua/>s29.1 н<й <li cl><> ч омйl2 <зпн >.20/іхм<lСЀcк clѵ   ><1д <li cl <уla><l> <у’я </a2о н1 рp5.ua/ e"="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/168.zilsp7/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н16alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> Ѳбо розп зяд cіст <li  туlаѾ li> ti is29.1оѿвпcтасиЖѲli c20di Ѿб’є/>i cl  Ѽs29.1 н<а <d<озпcl <за ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/169.zilsp7/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н169asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>   зi cк</a>озпc аѾнon Р.Аi cѾб<у’яздsa>:ssнЏ<к</a201 as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/170.zilsp8/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н170asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>: > ийдєнaзп <li>aa>><1дуl c < > <,оззйl2о> ч <li и, <li>aa>< c sd<о <абсcєоу </a/29.12.2i clc <li и, зc ого з c sd<о <у cl б < 1. li> > ч.20трії< cтр вибхоi ід 29.12.2011 рй,<зл/> <a> З чрп > a зcтa>озпc<d c20di c:у9lii>aa> <li и c:у9lii>aa>s29.1 н<<iv> <<las="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/171.zilsp8/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н17alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/aом з<d<озп   :ssнЏ<к</a201   /i i a>c ві </і></lтЀн д< Д./l.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/172.zilsp8/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н17alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>: > >ж>2> a2i>/a></> ч рв c <зп ass="/li> i >ж рcl2 у> 0<iv:i c :м є < > .20трндc/aом l<зпcc./asect- рcк</міхмбс 20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/173.zilsp10/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н173lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  :ss дtиийдєнaзп <li clн .20трн p5.ua/>р 1i c <Ж</a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/174.zilsp11/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н174lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> i is29.1Ўѷпp:к< <йдєнaзп н<к</a> cтр вибЗ<lом> /a><  дІp: чli cч <li и» є </06 –/=020о наиas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/175.zilsp11/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н175lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>н<й андia іа <>iсС <<ss <>iЖ> ч омогЖc чрянок</aн <titуliд( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/176.zilsp11/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н17alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <зпдcзн енЖ> ч нз< нбад9liа <ції<  cадно>11 ро рa>  ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cадно>ass,//lc стиню <омогЖc< <l li>/a></ є <рянок</a< ass="secti ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/177.zilsp11/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н17alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> нн <a> З> ч > <н ..." сікi c><< нбо хмs29.1 < ч о c :м є < > <,у9 > <н хѲ < к</a><11 рЏdi <20трндc ом1 н< <l<>i <a> З> <li<,<i 2.20бу9 ><li cк</a>а Ї р i >д є </a2о ssas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/178.zilsp14/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н17alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>пcтасиЃ : cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/179.zilsp16/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н179asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp> </li>   ибо розп ядЖдcі нзc ого ззпгудмі <lтрії< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 ро c11/tt ає1і</a0о наѴан295 дозва > <н ..." сіЈ < > єн as12./a><- шc>/a><> ч as12./a><, з < ..." 0/a>< 12./Ѐ/у> i г:ssнЏ<a> З»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/180.zilsp16/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н180asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>aом з<d<озп  cc в cак</a>а Ї р < к</a><11 рЎѷ cissl  ѷм<бсcк/a><11 рѹзЗ<lо c>ж>2> иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/181.zilsp17/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н18alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/a < к</a><11 рЎ> ч ом l<зп Ѷзl> <у ..." с <> ч cc <ц ад  <й <</a2о н1 рps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/182.zilsp18/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н18alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>:ст <йдує <зп /li>> /a><ітуls29ціа іv ><li cк</a>а   зн >2ss<20трн  ѷ ч i c <Ж</a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/183.zilsp18/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н183lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> :ss дtи нбо><ttp:адмѾ-i is<Ѿк</a>а Ї >ж рcl2 уli c <20трнв assзЌt-<0/a>міa пcтssу    20a1"og:2о наЀ/> ч о c>ж>2> н  l < > <да   s<<li cрн<a> Зв дtн х assзЌt-<0/a>мi г:cтssу<</a2"og:3о наЀ/ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/184.zilsp21/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н184lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <a> Здcзн енЖ>с1нon  ./l.  ч l2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/185.zilsp23/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н185lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>уli ci> <озп> <li > i г:ci>/a> ч <н <i> <ectндрЏк</a>9.12. е ecti гcзн cк</a>i г<s д>до p://r>ї > iоv <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/186.zilsp24/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н18alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <lтр/aд>i is29.1Ўѷпp:к< єн <a> З<> ч <йд> < > <пд><>ia> чфssє < д<a> З/li>> /a>< <уl <уюч29.12. > ѽн>i clliч нз <>2ssзянок</a2i> v> <i <><до p://r>ї > iа 20трнє </a0"og20о наиas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/187.zilsp24/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н18alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖдcі нзc ого ззпгудмі <lтрії< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 ро c31 s29ц1і</aо надан 29 дозвѽп огкн<a> Зв<й аЖ c кнa>о>i clѵзн cк</a>i гх >>ед< scтs >ж рcl2 у> i> tрЏк</a>9.12.»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/188.zilsp24/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н18alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>з cі //li cч р i >д омclѵ <йв 20трЀps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/189.zilsp28/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н189asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озвѽli ci> <озп нбо i> t> ѽп c єн <a> Здcерc<гі <йд єнa> > <н <абсcєоу </a/29.12.2i clc <li и c23.04.20a2о надан 34ale="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/190.zilsp29/12.20иЏ  20a2о надp5.ua/н190asndar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>   ибо розп ядЖдcі нзc ого ззпгудмі <lт cтр вi ід 29.12.2011 ро c18/.й1і</aо надан 264 p5.ua/ дозв><11li cацо зас ccта іа<liч > <l2 у <вi ід 29.12.2011 ca20dic г,//lєн <9 12.2ilіац c нз ass=і  до p://r>ї > iоv <lт cтр вi ід 29.12.2011 ро»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/191.zilspasnd312.20иЏ  20a2о надp5.ua/н191ar="10e" ><imgpaddins: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖдcід><>ci> <0<a20di> <0з<d<о <lтр<гѾ б <li clн є </a2о ssas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/192.zilsp312.20иЏ  20a2о надp5.ua/н19alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11li cацо зас ccта іа<зянок</a20di ass="secton < ss="/li> i >ж рcl2 у> i г> ч єо 1s="З > i рcl2 у> iа  > <0з<d<оЏ  е : н <н : /Ѱ<divi> <оді c : н l<зп  янок</a20diаilli cрЀa> чliм тЀшЀ< Рдо p://r>ї > iа 20трнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/193.zilsp312.20иЏ  20a2о надp5.ua/н193lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖдcі нзc ого ззп гудмі <lт cтр вi ід 29.12.2011 ро c20к сє1і</a2о над дозв:'Скасин : cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion( <li)»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/194.zilsp312.20иЏ  20a2о надp5.ua/н194lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн <a> Здcзн енЖ> ч нз нбад9liа <ції<  cадно>11 ро рa>  ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cадно>ass,//lc стиню <омогЖc< <l li>/a></ є <рянок</a< ass="secti ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/195.zilsp312.20иЏ  20a2о надp5.ua/н195lendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ибо розп яд  cі т <li Ж>i is29.1о пp:к< 9liа iа озt-<ітуда <ції<c<з<іт<>  єЂ <ч <lтa2di >i 11 рѹ  <lтр<<  cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/196.zilsp1 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н19alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> :'Скасин : cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/197.zilsp1 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н19alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><11li cацо зас liа <ції< cадно>011 рорa> ян..у9.12.20юas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/198.zilsp5 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н19alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>: н l<зпc<зч <l/іхi /сєк</a>0<iv> <м<н>i clи <l lхttp:адміхб е ectsa>i i c << 2i>/aб,<i <l <омогвєЖєдЂi cк</нas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/199.zilsp5 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н199asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озвибо розп ядЖ cі т <li Жмотрії<i is29.1о пp:к<, в’язао20diрa> > <н ..." см< > >i дsd<l lйдЖ сѹзи,ст вствдcі<нc <li и„/li>< > >i иаliацк< cl сѹзи,гцк<роїdiv ><li cк</a>а ><11 i >д”, ><11li cацо заiоv зc ого ззп></lудмі <lт cтр вi ід 29.12.2011 ро c25 <tтиЏ 2004о надан200as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/200.zilsp5 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н200asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  и cl<зпcацогок<c.М./lп тѼаiоv/aм’ > чп п ect<зп s<<li cрн<a> Зп тѼаiоv/aм’ М20diclй Г.Д./> чМ20diclй чС.Д.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/201.zilsp5 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н20alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>  /li> ><11li cацо засі т <li Ж> <li > <ибtsa>s29.1 н<<iv cзн cк</a><iv < к</a -sd<l lйsa>е ecti гcзн cк</a>i г<s д>до p://r>ї > iоv <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/=02.zilsp8 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н20alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>в12.2011>iц бЗ/a></v зc ого ззп/lудмі <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 ро c25 i cац./as 2008о надан 320 дозв><11li cацо засіc> огадЂ<><11м< Ѿ> <li > <ибtsa>s29.1 н<<iv cзн cк</a><iv < к</a,<i ass./aЎ <ом тѼv/a’є/li>aa> рcl2 ю<a> З>cl2a>iai ом мs29//r></»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/203.zilsp8 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н203lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> пcта іаv/a="З > 0<iv> <<li, c: н cі <еai З нбои рa/i cl>11м 11 ро янок<c чно в><<d рл..." 0<ivпs<<>aa> ч> <<хs<on/> <<lтр<гѾб <li clн е :рcl2="Ј<гѾ нз нбл..." сіЁdicянa><ян..у9.12.20юas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/204.zilsp8 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н204lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> о c>ж>2> н/> чвст<d<оЏ>> <<lтрi 16-оv <ці0< р <орi > >i1 ро <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/205.zilsp11/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н205lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  бон Ко <іl/li> iгѾ 1s="З > i /lудмі  p5.ua/о itю <<гѾбtЂ<йд єн iгѾi is29liа>i//li cч р ass./a<оЏе<... мѰо20di в<мѰо зк<c < к</a <йд єн iо <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/206.zilsp11/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н20alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  бон З .1 l/li> iгѾ  1s="З > i /lудмі  p5.ua/о itю <<гѾбtЂ<йд єн iгѾi is29liа>i//li cч р ass./a<оЏе<... мѰо20di в<мѰо зк<c < к</a <йд єн iо <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/207.zilsp11/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н20alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ cі нзc ого ззп/lудмі <lт cтр вi ід 29.12.2011 ро c         21 иац./as  20aо надан 353 дозв><11li cацо засіc... <liно>a>до p://r>ї > iо  <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 ро»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/208.zilsp13/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н20alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>єн <a> Здcзн енЖ> ч нз нбад9liа <ції<дcкдно>011 роc <й аЖ cтр вибгѾ >>а> ч<омогЖc< <l li>/a></> ч<янок<Ѐнд1s="sectiнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/209.zilsp13/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н209asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озвибо розп ядЖ cі нзc д1s=" s<<li cрак</a>0<ivнбо’яздsa>яд/lудмѾю, тЈ<tЂ><11 >д бtдм, ><11 >д бtв><удмі,i тЖибtдм >:<l <>iЖ <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 ро e"="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/210.zilsp13/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н210asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ><11li cацо зас liа <ції< дcкдно>011 ро рa>  ян..у9.12.20ю "//li c  т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖд> < >н<a> Ззянок<Ѐ0ю ass="secti ю єЖєац тЀшЀ< Щац<>ї > iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/211.zilsp13/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н21alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз єн <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< дcкдно>011 ро рa>  ян..у9.12.20ю "//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖд> < >н<a> Ззянок<Ѐ0ю ass="secti юas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/212.zilsp13/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н21alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>:ст <йдує <зп >> <<lтрi </li>> /a><li>з <>2ss cЈ<saк<Ѐ0< сти до p://r>ї > iгѾ> <<lтрiЖ> ч20a"og:4о на as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/213.zilsp13/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н213lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11 cі //li cч c ..." сіду12.20tю ч</li 11li11 рДюttp:адміхб е ectsa>i р.2illas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/214.zilsp15 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н214lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> з c<з< <t." сі <уla <у ю т<міхдs="/>i1/> ч> ѽбp:i <іl сѴ о з >> <<lтрi у</a2о н1 рps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/215.zilsp21/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н215lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп ядЖ cіc> до зас ом до p://r>ї > << <lтр/a2<< 12.2   ><li cк</a>0<iv> жб c ass’ , s29li<> чм< ддрps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/216.zilsp21/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н21alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>:ст <йдує <зп ом> /a><ітуls29ці0<iv> <i <c <li иє 20a0"og:4о на >> scтs ><li cк</a>гѾ><11 i >д єо рл..." сps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/217.zilsp21/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н21alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ cіi <>ci> <0<a20di> <0з<d<о  p5.ua/ <lтр/a2iгѾ б <li clн є 20a2о ssas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/218.zilsp22/1<tтиЏ   20a2о надp5.ua/н21alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ cі т <li н ддм 29.1о  пp:к< 9liа iа озt-<ітуда <ції<c<з<іт<> Ѳєн <<ч <lтa2di >i 11 рѹ  <lтр<< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/219.zilsp25 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н219asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озвибо розп ядЖ cі нзc ого ззп/lудмі сѴ15 tю>2> Ѿ20a0о надан37 дозв><11li cацо засі до зас ом ст ass=дs="/>i1</>ац<>яЖ <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/220.zilsp27 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н220asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озвѽli ci> <озп   д<бсcк</a>гѾ  ><li cк</a>гѾо<s д» е >< ass./a<оЏа<їз<iгѾ > <0тai бl г iмнв<a> Зєо рл..." сps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/221.zilsp27 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н22alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ <liо нбои <lтр/a2ї< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 ро  чi c <Ж</a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/222.zilsp27 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н22alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< дcкдно>011 ро рa>  ян..у9.12.20ю "//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖд> < >н<a> Ззянок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< І<aч li cl/li> iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/223.zilsp27 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н223lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< cдsно>011 рорa> ян..у9.12.20ю //li cчід cl>11м 11 ро >1 iгѾго засі 29.1і нз>11н<a> Ззянок</a2<iv ass="secton/>./aнюч х i cl ддмc >н<a> З1li cацЖх бу9>2> хастЅ cisslas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/224.zilsp27 <tтиЏ   20a2о надp5.ua/н224lendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>   <a> Здcзн ен  ч нз нбадliа <ції< cдsно>011 рорa> ян..у9.12.20ю //li cч т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омог н< <l li>/a></> ч<янок<ЀЖ ass="secti  ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/225.zilsp2/.й1   20a2о надp5.ua/н225lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ий ан дѽб іа <>isl  р <<ss <>isl  > ч<омог  ч<янок<Ѐц>/a>ад( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/226.zilsp2/.й1   20a2о надp5.ua/н22alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11li cацо засі т <li н н< > 11 рѹії<ддм 29.1о до p://r>ї > iгѾ> <<lтрi e"="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/227.zilsp4/.й1   20a2о надp5.ua/н22alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> :'Скасин : cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/228.zilsp4/.й1   20a2о надp5.ua/н22alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< дcдsно>011 ро  a>  ян..у9.12.20ю "//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖд> < >н<a> Ззянок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< Кканоаi> iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/229.zilsp6/.й1   20a2о надp5.ua/н229asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  <a> Здcзн енЖ> ч т <li <зпliа <ції< cдsно>011 ро//li cч ст cl<зпcянок</a2ї< ass="secti >каа Ж<ієац тЀшЀ< Б'Скач аЀ/у> iо   ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/230.zilsp6/.й1   20a2о надp5.ua/н230asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< дcдsно>011 ро  a>  ян..у9.12.20ю "//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖд> < >н<a> Ззянок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< Кканоаi> iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/231.zilsp6/.й1   20a2о надp5.ua/н23alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< cдsно>011 роc ий аЖ      cтр вибгѾ >>а> ч<омогЖc< <l li>/a></> ч<янок<Ѐнд1s="sectiн  as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/232.zilsp6/.й1   20a2о надp5.ua/н23alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< cдsно>011 роa> ян..у9.12.20ю "//li cі т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></> ч<янок<ЀЖ ass="secti  е cl<зпc бp: > чѾ> рл"sec/li> iгѾг рcl2 уli cas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/233.zilsp6/.й1   20a2о надp5.ua/н233lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>фssє < д<a> Ззо ати чѾ>ор/ ЖмотрігѾб <li clнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/234.zilsp10/.й1   20a2о надp5.ua/н234lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>> <0з<d<о1 c оад<і м< д </ь0ю  a5.ua/ иб нonМ./l.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/235.zilsp10/.й1   20a2о надp5.ua/н235lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп ядЖ cі нзc ого ззп/lудмімот cтр вi ід 29.12.2011 ро c 26a'Скап/20a2о надан 100as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/236.zilsp11/.й1   20a2о надp5.ua/н23alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>н<йдує <зп вмотр c cтр ви cвi ід 29.12.2011 ро >>i cl/ c ѽd<о </li>зйl2о> ч <li и >1 <абсcєоу </a/29.12.2i clc <li иЖ scтs cтр вибЗ<li в нвЗ<l i >йд<> Ѳє <ає ca2- мо е х >>i cl пp:к< li в нвЗ< нбоиas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/237.zilsp11/.й1   20a2о надp5.ua/н23alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< cдsно>011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/238.zilsp13/.й1   20a2о надp5.ua/н23alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  <a> Здcзн енЖ> ч т <li <зп ем</liу <ян..у9.12.20ю "//li cі ст cl<зпcянок</a2ї< ass="secti c нз cl<зп> Ѳн<йдмЖмбp><1м<о в><<d рл..." гѾпs<<>aЖ рл.1Т ок</a2> чєац тЀшЀ< Т ок</a2ої > iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/239.zilsp13/.й1   20a2о надp5.ua/н239asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ><11li cацо засіз i >у <м</li р <н> Ј<мЖ><li cctiнcянок</a20di ass="secton/l c<к</a>ю <://rю25, 3965/l, мs29цза0di м <н : /Ѱ<divi> <оді> чаilli cрЀ,   c уli ci> <озпо а 011 рѹії<зч иa> о0ю " р.2illо засіо’є/li>aa>уli11 рує ії< а 011 р< чєац тЀшЀ< Коd<о > iоv ass="/li> i> <li до p://r>ї > iгѾ> <<lтрi Ву<>ї > iоvол.19.12.ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/240.zilsp13/.й1   20a2о надp5.ua/н240asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  <a> Здcзн енЖ> ч<й>2> ..." сіliа <ції< cдsно>011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/241.zilsp13/.й1   20a2о надp5.ua/н24alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖуli1 ийдєнaзп ЗндѽЖ> <li и дозв><1c<з< <t." сі < к</a11 рѹі - <омог иdi нa>><li cк</a>гѾ><11 i >д дi >й- шi >> Ѳдi >й,l з < ..." 0divѱ 12./Ѐ/у> i г:ssнЏ<a> З»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/242.zilsp13/.й1   20a2о надp5.ua/н24alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11li cацо засі/li>> /a><li>з <>2ss> Ѳз Ска засізЀл..." 0div<d < з< l<d рл..." 0di><<>aa>до p://r>ї > iгѾ> <<lтрi ч20a2-20a5о на as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/243.zilsp13/.й1   20a2о надp5.ua/н243lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ийдєнaзп вмотр</ li>з c ого ззп гудміол. cтр вi ід 29.12.2011 ро c       15 <tтиЏ/20a2о надан248 дозвхст <йдує <зп /li>> /a><ітуls29ціiгѾ>s ><li cк</a>гѾli>з <>2ssол.19.12. ч20a2 .2i cn/l ѳ:ss дtл/a><Іi c <д»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/244.zilsp13/.й1   20a2о надp5.ua/н244lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> li>бон Вs29ц<>р/у> i  l 1s="З > i /lудмі  p5.ua/о itю <<гѾбtЂ<йд єн iгѾi is29liа>i//li cч р ass./a<оЏе<... мѰо20di в<мѰо зк<c < к</a <йд єн iо <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/245.zilsp16/.й1   20a2о надp5.ua/н245lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11li cацо засіем</li cl ян..у9.12.20ю "//li cі ст cl<зпcянок</a20di ass="secton/l c cct eстЃcк</a>гѾ а/a>гѾб е cl/a20d1li c ч9liац тЀшЀ< Лilр/у> iоl 1s="З > i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/246.zilsp18/.й1   20a2о надp5.ua/н24alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><11li cацо засі9liа <ції<  cдsно>011 ро la>  ян..у9.12.20ю "//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖд> < >н<a> Ззянок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< Кканоаi> iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/247.zilsp18/.й1   20a2о надp5.ua/н24alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><11li cацо засі9liа <ції<  cдsно>011 ро la>  ян..у9.12.20ю "//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖд> < >н<a> Ззянок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< Кканоаi> iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/248.zilsp18/.й1   20a2о надp5.ua/н24alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> " р.уliСка i i is29.1Ўмотрії< cтр вибЗ<l<li ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/249.zilsp18/.й1   20a2о надp5.ua/н249asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <й ад дiб іа <>iЖ р <<ss <>iЖ> чомогЖ чянок</aiЖц>/a>ад( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/250.zilsp23/.й1   20a2о надp5.ua/н250asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз > < к</a><11 рЎем cl<зпcм0тai > <li ><1м 29.1яг<divѵмж e<a> З у i c </ 20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/251.zilsp23/.й1   20a2о надp5.ua/н25alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз   cм0з<d<о1 Ѿ:ss></:ssнЏ<к</a2/ чєн  ca< в< </іtЂ2/ >ii i А.О.,м< д </і><:  c2/ >ii Д.О.,М2/ >ii i М.О.ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/252.zilsp24/.й1   20a2о надp5.ua/н25alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>єн<a> Здcзн енЖ>> <ca<i> Р.С.є p5.ua/l2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/253.zilsp24/.й1   20a2о надp5.ua/н253lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн<a> Здcзн енЖ>iСкао. М.С.  ca< p5.ua/l2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/254.zilsp24/.й1   20a2о надp5.ua/н254lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> єн<a> Здcзн енЖ>s29</і Є.l.   p5.ua/l2 ѽ<a> Зц>/a>иectttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/255.zilsp24/.й1   20a2о надp5.ua/н255lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>єн<a> Здcзн енЖ>огй иdн Г.С.є p5.ua/l2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/256.zilsp24/.й1   20a2о надp5.ua/н25alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>єн<a> Здcзн енЖ><і нз нбадliа <ції<  cдsно>011 ро la>  ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="secti ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/257.zilsp24/.й1   20a2о надp5.ua/н25alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>cСка ад Ж>м0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/258.zilsp25/.й1   20a2о надp5.ua/н25alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  11li cацо засіем</liу ян..у9.12.20ю іcСка ад >каа Жрянок</a2di ass="secton/lАТ д е ec</л.оа < »as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/259.zilsp26/.й1   20a2о надp5.ua/н259asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз 11li cацо засіПЀшогадЂєн<a> Зi <йдѾм0tуlia> ЗдѾ>i clv aб cl1 ро о отрігѾб <li clнм 29.1я<йб <li cl></l<іс:ssфssє < д<a> Зві Ѿ:м</li cl,//lка/зю ї мо di оз</liу„</9.1я<й з <>2а,к/9>дмѰо20 ч> <li - <І”as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/260.zilsp26/.й1   20a2о надp5.ua/н260asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз 11li cацо засіпcта іа<о’є/li>aa>,<i у</a2о н1 рфssє < д<a>иeai З 1о хs<on/> aб cl1 ро cтр вибгѾб <li clн ч е cl/a20d1li c,кад 9.12.2lli ю,ка<н> іi м0 <асівl20d1i к/г i is<к</a2iо <l li>/a></  н d рл..." 0di><<> di lтрias="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/261.zilsp27 .й1   20a2о надp5.ua/н26alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз 11li cацо засіпcта іа<о’є/li>aa>i ><11Ѿе cl,//lssє < дю ї </a2о н1 р1о хs<on/> aб cl1 ро cтр вибгѾб <li clнм 29.1я<й  <li cl></               чр ass./a<оЏ><11Ѿе cl о ><li cк</a>-<ітубмs29ціiгѾ> з <>2<о 0 0di                                                   єац тЀшЀ< <lтрias="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/262.zilsp30 .й1   20a2о надp5.ua/н26alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп ядЖ cідѾ>Ѿм0t." 0di>м0з<d<о1                              <lтріiгѾ  <li clн ч20a2о іа p5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/263.zilsp31.й1   20a2о надp5.ua/н263lendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> иѹ  т <li i is29.1о пp:к< 9 з s="se Жр cацa2оь > <li  в <lтр/і cтр ви cвi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/264.zilsp1 рй1   20a2о надp5.ua/н264lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ cі т <li н i is29.1о 9 з s="se Жp:к<, в’язао20di пiгѾо зас></l cдsно>011 роla> ян..у9.12.20ю  Рдо p://r>ї > iяЖ <lтр.ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/265.zilsp1 рй1   20a2о надp5.ua/н265lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>:ss дtи   итуб <асіб <li clн  <lтрi  1І:ssк/999/20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/266.zilsp2/ рй1   20a2о надp5.ua/н26alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  єн<a> Здcзн ен  є иѳѾ>дмѻ..." сіем</liу ян..у9.12.20ю //li cівст cl<зпcянок</a2ї< ss="secti c cl<зпc бp: > чѾ> рл"sec/li> iгѾг рcl2 уli c є єац тЀшЀ<ДѾм <>р/у> iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/267.zilsp3/ рй1   20a2о надp5.ua/н26alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>н<й ад дiб іа <>i clv р <<ss <>i cl є мви чрянок</aiЖц>/a>ад( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/268.zilsp3/ рй1   20a2о надp5.ua/н26alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>v aк итуб <асі >>i cl >убcl2/уli c, </li>зйl2о> ч <li и, >>i cl/ c ѽd<о <абсcєоу </a/29.12.2i clc <li и,кз c ого з1i кd<о <Ѿ i cl ол.19./a2ї<> чмвтрії< cтр вибх >i ід 29.12.2011 рй,li>а/нi c<асі чрp:и йр cацa2осі ѡкl2a>0di >>011>i cl <li иs c>>011>i cl 29.1я<di llas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/269.zilsp3/ рй1   20a2о надp5.ua/н269asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз з11>011>/aiЖвсѹ/li> iв>-< іа < уадi is29.1Ў Рдо p://r>ї > iгѾ> отрігѾвсѹ/li> iв>гѾi is29. < і011>i Ж20a2о н1 рas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/270.zilsp3/ рй1   20a2о надp5.ua/н270asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз 11li cацо засіпcта іа<о’є/li>aa> е cl/a20d1li c,кад 9.12.2lli ї,ка<н>i іi м0 <асівl20d1i к/г i is<к</a2iо <l li>/a></ н > рл за0di><<> di lтрiЖ ч20a2о іа,фssє < д<<асі<20di ass./aю <:ин З 1о хs<on/ i>>i clv aб cl1 ро cтр вибгѾб <li clнм 29.1я<й <li cl><as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/271.zilsp3/ рй1   20a2о надp5.ua/н27alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз :ss дtи итуб <асіоз> /a><ітуls29ціiгѾ>s ><li cк</a>гѾli>з <>2ss  <lтру а 1:ssк/999/20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/272.zilsp7/ рй1   20a2о надp5.ua/н27alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ем cl<зп s<<li cрак</a>гѾоdуliа засp5.ua/в <lтр/і cтр ви cвi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/273.zilsp7/ рй1   20a2о надp5.ua/н273lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>   єн<a> Зdуli11>i дм< д </</ai н>дaю <В.О. і з Ска засіемви є о p:адas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/274.zilsp8 рй1   20a2о надp5.ua/н274lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>        єн<a> З       dуli11>i д         є в< </</aip5.ua/ ЗноlуВ.В.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/275.zilsp8 рй1   20a2о надp5.ua/н275lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>з11li cацо зас  <liу а1Ѿе cl итуб <асів <lтрi у</a2о н1 рЗн<к</a> cтр вибо м> /a>< «Н011 руб <к</a2/ <li дi<//li cіка/з011 ро <ор cl1 ро мемви p:и/a2» є ерЀу </a6о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/276.zilsp8 рй1   20a2о надp5.ua/н27alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>вст<d<оЏ>> <<lтрi 21-оv <ці0< р  єз а li>/a></ <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/277.zilsp8 рй1   20a2о надp5.ua/н27alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>єн<a> З з <енЖ><і нз нбадliа <ції<  cдsно>011 ро la>  ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/278.zilsp8 рй1   20a2о надp5.ua/н27alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>v aк р ass./a<оЏ><11Ѿе cl д:ssѳѾ>дмд< м cl<зпcиѱо2i clc<dмl2a>0di >>011>i cl <li и>> <<lтрi as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/279.zilsp9 рй1   20a2о надp5.ua/н279asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз aк итуб <асіоз> /a><зйсѸ>д>/a></ <d рл засіРдо p://r>ї > iгѾ> отрдps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/280.zilsp9 рй1   20a2о надp5.ua/н280asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  ѽ<a> З з <ен  чиѳѾ>дмѻ..." сіем</liу ян..у9.12.20ю //li cівст cl<зпcянок</a2ї< ss="secti c cl<зпc бp: > чѾ> рл"sec/li> iгѾг рcl2 уli c є єац тЀшЀ<ДѾм <>р/у> iоv ass="/li> i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/281.zilsp9 рй1   20a2о надp5.ua/н28alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз : Ска ад Ж>м0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/282.zilsp10 рй1   20a2о надp5.ua/н28alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>фssє < д<<асізо ати чѾ>ор/ ЖмотрігѾб <li clнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/283.zilsp13/1 рй1   20a2о надp5.ua/н283lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/l<бо розп ядЖ cі нз c ого ззп Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ровст              20 > езп 2007о надан462 ,,</li>ѽli ci> <озпо нбо iо > п><з нбtуliа засіем0т< </a20di><<>aa> д’є/li>aa>:ssѵм0є//a20d1li c,//lз ass./aюю <: Ск11 розмaк кdlio</l<іїdivѲст вст 29.12. < 29язѹійsнмѰм”as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/284.zilsp13/1 рй1   20a2о надp5.ua/н284lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><11li cацо засіем</liу ян..у9.12.20ю //li cівст cl<зпcянок</a2ї< ss="secti c бtѵн Ѿl<<асі12.201< Єci> <аєi> <бо ss Ђк1 роє < гю 10/0,4/ ан404/(КТП-404) : <://rю36м2  чєац тЀшЀ<Л 29> чѾ://1< > iоv ass="/li> i> <li  p5.ua/                                    as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/285.zilsp14/1 рй1   20a2о надp5.ua/н285lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>:ss дtи нбои рa> cацa2ос/a><> <li,//l ѽassш < c> от cтр вi ід 29.12.2011 роЂ i> < к</a 29.1я<чѾ> ѻ/a>шогд<<асіз ч ass 29.11 р 20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/286.zilsp14/1 рй1   20a2о надp5.ua/н28alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>зк2i c: <засіем11 рl/a20Ір/  от cтр вi ід 29.12.2011 ро,єац тЀшЀа </a20di>ss нз ass i cl 12.2а </a20dii> < к</a итуб < iо <li и>> <<lтрi з ч 29.1> i>, рл p://бЎ, ass i/li> /a><> <<l<м as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/287.zilsp15/1 рй1   20a2о надp5.ua/н28alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>н<бо розп ядЖ cі нз c ого ззп Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ровст a6о2.2аия/20a2о надан179 дозв: Ска ад Ж>м0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/288.zilsp16/1 рй1   20a2о надp5.ua/н28alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>vi> < к</a011 рЎ :ssѳѾ>дмд</a> </  cівсѹ/li> iв>оv н бp Ж> iтa2di < <l <li и  20a2"og:3 ѽ к</a>яЖ 1 рas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/289.zilsp21 рй1   20a2о надp5.ua/н289asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз cт в<бззп  cі т <li н i is29.1о 9 з s="se Жp:к<, в’язао20di пiгѾо зас></l cдsно>011 роla> ян..у9.12.20ю  Рдо p://r>ї > iяЖ <lтр.ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/290.zilsp21 рй1   20a2о надp5.ua/н290asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖн<бо розп ядЖ cі нз c ого ззп Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ровст p5.ua/1.й1 20a1о надан 239 дозв: Ска ад Ж>м0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/291.zilsp21 рй1   20a2о надp5.ua/н29alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <бо розп ядЖ cі т <li нi i <зро p5.ua/ <lтрect< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/292.zilsp21 рй1   20a2о надp5.ua/н29alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ѽ<a> З з <ен  ак <ю < . Є.  чl2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/293.zilsp22 рй1   20a2о надp5.ua/н293lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>/ нбон Снаss=" > iгѾ> 1s="З > i /lудмі о itю <<гѾбtЂ<йд єн iгѾi is29liа>i//li cч р ass./a<оЏе<... мѰо20di в<мѰо зк<c < к</a <йд єн iо <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/294.zilsp27 рй1 20a2о надp5.ua/н294lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ѽ<a> З з <енЖ чиѳѾ>дмѻ..." сіем</liу ян..у9.12.20ю //li cівст cl<зпcянок</a2ї< ss="secti l о <о Ж<ієац тЀшЀ< Б'Скач аЀ/у> iо> 1s="З > i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/295.zilsp30 рй1 20a2о надp5.ua/н295lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>н<бо розп ядЖ c  т <li н  <lтр/a2ї<i is29.1о Жp:к< <йдѰц Ђкзп дѰ>i clvз нб< <l lгѾб <li clн c cй <lі р рк</a2iо <li clct< c>11 роз еiгѾ i cl’яєc т,здs: <заdi фssdці0<ii> 1s/(н<l рл зас)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/296.zilsp31 рй1 20a2о надp5.ua/н29alendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ѽ<a> З з <енЖ чиѳѾ>дмѻ..." сієа</<ції< дsно>011 роla> ян..у9.12.20ю //li cі т <li <a> З дsно>i cl,//lc стиню <омогЖдѰц Ђд<<асіз янок</a2ї ss="secti ї<ієац тЀшЀ< Нc d<вdЀ/у> iо> 1s="З > i> <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/297.zilsp5иСко 1 20a2о надp5.ua/н29alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>н<бо розп ядЖ cі т <li нi is29.1о Жp:к<з1 i >д омоЖ cp:и/a2 <lтр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/298.zilsp6иСко 1 20a2о надp5.ua/н29alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>v т <li  i is29.1о : Скаски > 1к< нЀз< <t." с  а /a>б- р clct<  s"seк</a2ї.12. l <lтр/aі cтр ви cвi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/299.zilsp7иСко 1 20a2о надp5.ua/н299asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <бо розп яд  >v нз c ого ззп Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ро ст 13/.й1 20a2о надан241as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/300.zilsp7иСко 1 20a2о надp5.ua/н300asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ѽ<a> З з <ен  <і нз нбад єа</<ції< дsно>011 ро рa> ян..у9.12.20ю //li cі т <li <a> З дsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/301.zilsp7иСко 1 20a2о надp5.ua/н30alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ѽѾ нго ззп о о ї> /a>>дРдо p://r>ї > iо  <lтр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/302.zilsp11иСко 1 20a2о надp5.ua/н30alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ѽ<a> З з <ен ВСкp:i> cГ.М.   p5.ua/l2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/303.zilsp11иСко 1 20a2о надp5.ua/н303lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ом0з<d<о1 :ssнЏ<к</a2/ чєнє в< </ss ноlоo</l.В.a5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/304.zilsp11иСко 1 20a2о надp5.ua/н304lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><11li cацо засієа</<ції<  >дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю //li c   т <li <a> З дsно>i cl,//lc стиню <омогЖдѰц Ђд<<асіз янок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< Я роi clЗ > i> 1s="З > i> <li ТзОВ др cs="»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/305.zilsp11иСко 1 20a2о надp5.ua/н305lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ѽli ci> <озп i is29.1о    c    ом0т<озп- <иСкl2</ p5.ua/маєшЀа </a20di li>/a<li р clct<рaЄci> <а роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/306.zilsp11/иСко 1 20a2о надp5.ua/н30alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>с:ц sectсіофs рійs р.уliСр<d<></lст рaз янa20di Ск в, 2 <d нгі0<ii> < к</a011 рc от <tit/иѱо2i clc<dмl2a>0di >>011>i cl <li и28ttв </ 20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/307.zilsp12/иСко 1 20a2о надp5.ua/н30alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ѽѾ нго ззпо о ї> /a>>дРдо p://r>ї > iо <lтр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/308.zilsp12/иСко 1 20a2о надp5.ua/н30alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>vибо розп ядЖ нз c ого ззп Ѿ иЖмотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро  доз  l2озп з <ен МѾ иca<i> Р. С.є ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ects»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/309.zilsp13/иСко 1 20a2о надp5.ua/н309asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен Д дмѾ="З > iai .В.   p5.ua/l2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/310.zilsp13/иСко 1 20a2о надp5.ua/н310asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз нЀз< <t." с и i " с Жмотр</ иa>Зндѽ  <li и дозв бл.й ci>.12. знЀз< <t." с/lст тЀ.12., нзѾ н>.12. >01 a> <иdції.12. lѱо2i clc<dмl2a>0di >>011>i cl  <li и28ttв </ 20a2о над» >01вст вст 20di ст д i 20diдs>i clps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/311.zilsp13/иСко 1 20a2о надp5.ua/н31alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз : Ска ад Ж>м0 cє1 и <l 29.12. ><янок</a2di  ss="secton и <l 2/ ѹ  ><янок</a2di <titтЀon/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/312.zilsp13/иСко 1 20a2о надp5.ua/н31alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> нва Ѐо1 :м0зву> <liЖ <li иc<і> 1 навувсѹ/li> iвд  н бЖ<ієац тЀшЀ< тр< p5.ua/уttв </і- < p:тЀo дi 20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/313.zilsp17иСко 1 20a2о надp5.ua/н313lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>> 1к 1 0 <асі> <li > i /lc огкувмотр</ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/314.zilsp20иСко 1 20a2о надp5.ua/н314lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>> 1к ц0 ss="</a>а /l1 i >д <d рл засі <ієац тЀшЀ< тр<ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/315.zilsp20иСко 1 20a2о надp5.ua/н315lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  l2озп з <ен СГП до Ѳ</<» є иѳѾ>дмѻ..." сієа</<ції< дsно>011 роla> ян..у9.12.20ю //li cі т <li <a> З дsно>i cl,//lc стиню <омогЖдѰц Ђд<<асіз янок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< ГѾ не eci cli > iо   ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/316.zilsp20иСко 1 20a2о надp5.ua/н31alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> > 1 ci> <озпi is29.1о д: нва Ѐо1 н бнвiгѾ> нз нтд<<асas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/317.zilsp21/иСко 1 20a2о надp5.ua/н31alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп ядЖ нз c ого ззп Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ровст 26/.й1 20a2о надан259 доз  ><11li cацо засі: н</liу ян..у9.12.20ю >01: Ска ад l о <о Ж><янок</a2di ss="secton/lАТ д е ec</л.оа < »»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/318.zilsp21/иСко 1 20a2о надp5.ua/н31alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  l2озп з <ен є иѳѾ>дмѻ..." сієа</<ції< дsно>011 роla> ян..у9.12.20ю //li cі т <li <a> З дsно>i cl,//lc стиню <омогЖр.уlсѹecto /lдѰц Ђд<<асіз янок</a2/a>< ass="secti в><<ієац тЀшЀ< К <ноаi> iо  ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/319.zilsp24/иСко 1 20a2о надp5.ua/н319asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз и ад дiб іа <>i clv р <<ss <>i cl є мви чрянок</aiЖц>/a>ад( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/320.zilsp24/иСко 1 20a2о надp5.ua/н320asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен є иѳѾ>дмѻ..." сі: н</liу ян..у9.12.20ю //li cівст а Ѐо1 з янок</a2ї< ass="secti l о <о Ж<ієац тЀшЀ< До < eci cli > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/321.zilsp24/иСко 1 20a2о надp5.ua/н32alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен є нз нбадliа <ції<  cдsно>011 ро la>  ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/322.zilsp24/иСко 1 20a2о надp5.ua/н32alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> Ск ад ом0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/323.zilsp24/иСко 1 20a2о надp5.ua/н323lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  отli cацо засіtуli <>i дм< д </ss iСо>А.А., iСо>М.А., є в< </</ai iСо>О.А.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/324.zilsp25иСко 1 20a2о надp5.ua/н324lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> хтотѳѾ>дмi ttp:адмѾ-i is<к</a2io /lѾ рcl2 уli cмотр< c о ssасѾ-зйнмi /lcруд 20a2"og:3 на clps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/325.zilsp25иСко 1 20a2о надp5.ua/н325lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><11li cацо засі< до .." сі: нv р/liо о еє9.12.2011 роl>01 з <ен cl <2011у до p://r>ї > iо <lтр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/326.zilsp25иСко 1 20a2о надp5.ua/н32alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ибо розп ядЖ iЈiо /a2di :м0за/r>ь  <lтр/a2ѵ / б <li clн ч20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/327.zilsp26иСко 1 20a2о надp5.ua/н327lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ѽ: в<в<< .." сі би c cа Ѐо1 Реє9.12.2< cдsно>i cl з ass="</a2io / <201/liЀуps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/328.zilsp27иСко 1 20a2о надp5.ua/н32alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>c <titlion/Ѐo tю <="</a2io / рзЀ<20a2–20a3 на clps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/329.zilsp28иСко 1 20a2о надp5.ua/н329asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз tуli  : г<dрозп но < < li>/a></ a> иѿ <lі  ><11 нб </о : <lі   12.200 <асівід 2м< </a20diг<d201/>i c l о: <l м11 р<ієац тЀшЀ< d201/тр<ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/330.zilsp28иСко 1 20a2о надp5.ua/н330asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз иѷ<d<о1 ѽ: в<в<< .." 0<ii> 1s/ c :м0т<озпд: н> /a>Ѿ-а <2011." 0<ii i: </li 1s с Ђян lтѵѾ р Ђѡк< .." сі :м0мs29//r> сdi Ѿ д < lсі чиd<>тa2di иѱо2i20di ass="</a20ddi,ѽli ci> <оиdi м<о di  <lтр<ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/331.zilsp28иСко 1 20a2о надp5.ua/н33alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <li нбои  <lтр/a2ї<  тр вибо вi ід 29.12.2011 ро p5.ua/ чVi c < 20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/332.zilsp28иСко 1 20a2о надp5.ua/н33alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><11li cацо засіЂѡд 29ції< дsно>011 ро рa> ян..у9.12.20ю //li cіcli li <в<..." сіlc<d>iЈЀ/(н<lві.1я<>/a></)м<оєац тЀшЀ< нб’є/li>a ом0 нЂ 2-з lтa2io /р/ Ж«Л 29 т»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/333.zilsp28иСко 1 20a2о надp5.ua/н333lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c<l2озп з <ен є иѳѾ>дмѻ..." сіЂѡд 29ції<  дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю //li c   т <li <зп дsно>1s,//lc стиню <омогЖдѰц Ђд<<асіз янок</a2ї ss="secti їas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/334.zilsp28иСко 1 20a2о надp5.ua/н334lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><11li cацо засіЂѡд 29ції< дsно>011 роc и аЖ ДЁтр вибе /l1/liа є омогЖ< <l li>/a></ чянок</aiЖ ss="sectiдps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/335.zilsp28иСко 1 20a2о надp5.ua/н335lendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>гѾ>дм 29.12. <Ѿ рcl2 уli <lтр< нбои s p5.ua/о ssасѾ-зйнмѸ/ ру 20a2"og:3 на clps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/336.zilsp2/ttв </ 20a2о надp5.ua/н33alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>ѽli ci> <осіер.уlсѹect sюч iо i is29.1о c :м0тis- l2</ иѷ<d<о1 є м0l2 <//a></аєшЀа </a20di1 роѱ/a>й </ div /<асіз ба а< д <lт cтр вi ід 29.12.2011 роps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/337.zilsp2/ttв </ 20a2о надp5.ua/н337lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>c<l2озп з <ен є иѳѾ>дмѻ..." сі: н</li cl><ян..у9.12.20ю //li c н l.." сі< д: ндili0 ca2di янок< є єш тЀшЀ< НѾ d<иd clї > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/338.zilsp3/ttв </ 20a2о надp5.ua/н33alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>уli ci> <осіа х29li/li>a> <2-мs29.1>дб е clѱ <li м0cliт ss="/s29.1>дб еѴ<<ас,а х29li/li>a> < ttp:адмѾ-i is<к</a2io /lѾ рcl2 уli cмот cтр вi ід 29.12.2011 роps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/339.zilsp3/ttв </ 20a2о надp5.ua/н339asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз   ass="</a2осіХ is2iilА.В.cliт дбtв’яза cl д:sss<ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/340.zilsp4/ttв </ 20a2о надp5.ua/н340asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <l2озп з <ен є нз нбл..." сі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass="secti c бtѵн Ѿl<<асіlѾ рcl2 у> di е clок< i i ci> cl є єш тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/341.zilsp5/ttв </ 20a2о надp5.ua/н34alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <l2озп з <ен є нз нбл..." сі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass="secti c бtѵн Ѿl<<асіla> i i:м0т< </a2i /ls<liує єш тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/342.zilsp5/ttв </ 20a2о надp5.ua/н34alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><11li cацо засі іаунб’є/li>a cl б е clѱ0d1li c,кад 9.12.2lli ї,ка<н>i іi м0 <асівl20d1i к/г i is<к</a2iо <l li>/a></ н > рл за0di><<> di lтрiЖ ч20a2о іа,фssє < д<<асі<20di ass 1<0нa>< З 1о хs<on/ i>>i clv aб cl1 ро cтр вибгѾб <li clнм 29.1я<й <li cl><as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/343.zilsp5/ttв </ 20a2о надp5.ua/н343lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c б/г <асіер.i iо зк< д>Ѐ </a20di ід 2й л зli>a нзв’язаs :ss <tit/отѳѾ>дмi і: ниЂ c." сіиѱо2i cl ВС1Ѿибо i <li и28ttв </ 20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/344.zilsp5/ttв </ 20a2о надp5.ua/н344lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><11li cацо засіЂѡд 29ції< дsно>011 роc и аЖ ДЁтр вибе /l1/liа є омогЖ< <l li>/a></ чянок</aiЖ ss="sectiдps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/345.zilsp5/ttв </ 20a2о надp5.ua/н345lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <l2озп з <ен є нз нбаsЂѡд 29ції<  дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/346.zilsp5/ttв </ 20a2о надp5.ua/н34alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp> /li> <l2озп з <ен є нз нбл..." сі: н</li cl     p5.ua/  ><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." с  ><ян </a20di ass="secton, p5.ua/  :м0з<d<о0di c : нl2ж омогчi> <оi as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/347.zilsp5ttв </ 20a2о надp5.ua/н347lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>Ѹ нбЀ12. до p://r>ї > iом 29.1> iо i : нфss <lili0i омогc 2dро1i i20/aicl є єш тЀшЀ< мs29.1>аps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/348.zilsp9ttв </ 20a2о надp5.ua/н34alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c1li cацо засі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a20di ass="secton і<l2озп div< <l 29.12.< є єш тЀшЀ< Дi> < eci cli > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/349.zilsp11ttв </ 20a2о надp5.ua/н349asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖcl2< ом0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/350.zilsp11ttв </ 20a2о надp5.ua/н350asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <гѾ нl2 засі<d< li>> /a>>дРдо p://r>ї > iо <lтр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/351.zilsp11ttв </ 20a2о надp5.ua/н35alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз : ниЂ c." сіЀз: <l/a20diд>о Ѿк</a2di ка<н>icl н< <l ldittp:адмѸdi е ecа cl i i c <р < c,<</аю <омогЖє єlili оss="</дps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/352.zilsp11ttв </ 20a2о надp5.ua/н35alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ iЈiо /a2di :м0за/r>ь <lтр/a2гѾ c <li clн ч20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/353.zilsp15ttв </ 20a2о надp5.ua/н353lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>   l2озп .1>аclн дм< д </ss Ђ c 2ili А.А., Ђ c 2ili В.А.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/354.zilsp16ttв </ 20a2о надp5.ua/н354lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  :м0п ecзасі: огч i clнгозп янок</a2ї ass="sectї є єш тЀшЀ< Нянрi > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/355.zilsp16ttв </ 20a2о надp5.ua/н355lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <l2озп з <ен  ч нз нбаsЂѡд 29ції< дsно>011 рорa> т <li <зп ДЁтр вибе /l1/liа є омогЖ< <l li>/a></ чянок</ai ass="sectи c cа Ѐо1 /< clѱ0d1li cas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/356.zilsp16ttв </ 20a2о надp5.ua/н35alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ нзc 2Ѿго ззп Ѿ иЖмотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро liт 20 cко 1 20a2о надан 31ale="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/357.zilsp16ttв </ 20a2о надp5.ua/н357lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>Ѵ l2озп з <енЖ ч нз нбаsЂѡд 29ції<  cдsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/358.zilsp16/ttв </ 20a2о надp5.ua/н35alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> .1>аЖ р ass./a<оЏз1Ѿе cl :стѳѾ>дмi : ниЂ c." сіиѱо2i clна нl2a>0di >>011>i cl <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/359.zilsp17/ttв </ 20a2о надp5.ua/н359asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  нбЀ12. a> <ої > iа / ss="<i > io /lѾ иЖа о itю <<гѾбtЂ<йд єн iгѾi is29liа>i//li cч р ass./a<оЏе<... мѰо20di в<мѰо зк<c < к</a <йд єн iо <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/360.zilsp17/ttв </ 20a2о надp5.ua/н360asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз 1ѾеЖ//li cч a< c>//r> с >тѵѼs29> >p5.ua/ є єш тЀшЀ< мотрias="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/361.zilsp17/ttв </ 20a2о надp5.ua/н36alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз :cl2< ом0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/362.zilsp17/ttв </ 20a2о надp5.ua/н36alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> нзc ass= cl2д ї< >011 ро cтр вибгѾб <li clнм 29.1я<й <li cl>< ч: <l ом1 р ом1 рибй</a <li clctdi 9.12<<l є 20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/363.zilsp17ttв </ 20a2о надp5.ua/н363lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> :cо нзc ass=c д>й</a мотрбгѾб <li clн, p5.ua/1li cацо за0diнака<й Ѿ ибtо нзc 2Ѿг lйд></l iЈi</a мотрбгѾб <li clн є 20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/364.zilsp17ttв </ 20a2о надp5.ua/н364lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ l iЈic < /a2di :м0за/r>ь <lтр/a2гѾ c <li clн ч20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/365.zilsp17ttв </ 20a2о надp5.ua/н365lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> 1li cацо зап : н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass="secti l i clнгозп є ѽнмѰdiнкаi кад 9.12.2ili ро<titуli/a2:м0м 29//r> сі м li>/aѾиp:// є єш тЀшЀ< Р е "seci > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/366.zilsp19ttв </ 20a2о надp5.ua/н36alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ибо розп ядЖ нзc 2Ѿго ззп Ѿ иЖмотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро liт a2 s29li/ 20a2о надан 125  доз  l2озп з <ен є т <li <зпЂѡд 29ції< дsно>011 ро //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass="secti l нкаi є єш тЀшЀ< Днк eci cli > iо   ss="<i > iо i »as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/367.zilsp22ttв </ 20a2о надp5.ua/н367lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><1li cацо зап Ђѡд 29ції<  cдsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ i clнгозп рянок</a2< ass="secti /a> є єш тЀшЀ< Лili cli > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/368.zilsp22ttв </ 20a2о надp5.ua/н36alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/368.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><1li cацо зап : н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass="secti l cвѳѾ.12.20д ункаi д ssад ssап Ђа и0п l <зпЅs cб as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/369.zilsp22ttв </ 20a2о надp5.ua/н369asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  и0заsап Ђаti м,//lв12.2011li/>i20/aд 29.12.,кзc 2Ѿго ззп Ѿ иЖмотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро liт a4/иСко 1 20a1о надан 349 дозв l2озп з <ен є и0гѾ>дмѻ..." сі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a20di ass="secton/l c cа Ѐо1 c б 9.12iа / окseci > io /lѾ рcl2 уli cє єш тЀшЀ< Люc /r>ї > iо ss="<i > iо i »as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/370.zilsp22ttв </ 20a2о надp5.ua/н370asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  ><1li cацо зап єхд 29ції<  cдsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зп cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ i clнгозп рянок</a2< ass="secti /a> є єш тЀшЀ< Зн 1 рї > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/371.zilsp22ttв </ 20a2о надp5.ua/н37alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз /aгл..." сіш тЀшЀн </a2ї<  1 р </мiо i рк</a2iо : н> /a> >Ѐз< <t." с/lрc з/a2iо Ѐз<ti ч20a3 -20a5о на as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/372.zilsp24/ttв </ 20a2о надp5.ua/н37alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> и0l2< iблss <>i/ ш <фss <>i/ ч<омогЖ ч<рянок</ai/<titуliд( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/373.zilsp24/ttв </ 20a2о надp5.ua/н373lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен П /a>>р М.П.  ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/374.zilsp24/ttв </ 20a2о надp5.ua/н374lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ом0за/r>> Зд:sss< lм< д </ss ФЂ c 2ilоo</l./l., Ђ c 2ilоo</l.c.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/375.zilsp24/ttв </ 20a2о надp5.ua/н375lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен ч<рitуli уi c <р as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/376.zilsp24/ttв </ 20a2о надp5.ua/н37alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен ч нз нбаsЂѡд 29ції<  cдsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/377.zilsp24/ttв </ 20a2о надp5.ua/н377lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> з ass= ч нз нбаsЂѡд 29ції< cдsно>011 ро </ т <li <зп ДЁтр вибе /l1/liа є омогЖ< <l li>/a></ чянок</ai ass="sectи c cа Ѐо1 /< clѱ0d1li c as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/378.zilsp24/ttв </ 20a2о надp5.ua/н37alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> :ci < ом0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a20di ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/379.zilsp25ttв </ 20a2о надp5.ua/н379asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен Днб на<енЗ > iai .Т.   p5.ua/l2 ѽ<a> Зttp:адмѾ г е ectsps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/380.zilsp26/ttв </ 20a2о надp5.ua/н380asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз 9li ci> <осі iai29.1о е li к<c рcti lc <i>/a></, и0шЀрозп li І1 //li c нжл.й ci>.12. н<йдѾм0tуli І1,м 29.11 а 9.12.20аsз ш/г <асіl2 ѽcti ,li cтр вбе /ѽ: в<в<< .." ї б юяon/lрcl2 ѽcti Рдо p://r>ї > 2й мотр/a2й i cтр в/a2й il2ід 29.12.2011 роps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/381.zilsp26/ttв </ 20a2о надp5.ua/н38alendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>в<о розп  ><ядЖ нзc 2Ѿго ззп  Ѿ иЖмотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро liт 8 <tтѲ/a 20a2о над н=02 дозв><1li cацо зап  т <li  омi tуli нй</a   29.1я<di з ass=</a20diѾм к</a - у <titнй</a Єе ectгѾ c з ass=</a2 гфs дРдо p://r>ї > омотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/382.zilsp1 л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н38alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> гѾ нго ззп  нd< li>> /a>>д  до p://r>ї > омотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/383.zilsp1 л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н383lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  Ѱомог..." сі< д </ьо а1Ѱ н ci> .С.    і cтр виб 9lм0м к сas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/384.zilsp5/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н384lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><1li cацо зап< до .." сі: нv liт ass=ва Ѐо1 cЁтр вибе /ко9.12.2<н<йо2i рЇ в <2011умотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/385.zilsp5/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н385lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен ч<и0гѾ>дмѻ..." сі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass=secti l нкаi є єш тЀшЀ< Гнкli ceci cli > iо 9.1ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/386.zilsp5/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н38alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <о розп ><ядЖ нзc 2Ѿго ззп  ше /><1.12.: lйдЖ Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 25ttв </ 20a2о надн379 дозв:ci < ом0 cє1c< <l 29.12. < ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion( <li)»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/387.zilsp5.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н387lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <о розп ><ядЖ нзc 2Ѿго ззп  ше /><1.12.: lйдЖ Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 17ttв </ 20a2о надн362 дозв:ci < ом0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a2di < ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)a5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/388.zilsp5.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н38alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> з ass= ч нз нбаsЂѡд 29ції< cдsно>011 ро </ т <li <зп ДЁтр вибе /l1/liа є омогЖ< <l li>/a></ чянок</ai ass="sectи c cа Ѐо1 /< clѱ0d1li c as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/389.zilsp5.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н389asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен ч нз нбаsЂѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп  cдsно>i cl,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></  чянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/390.zilsp5.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н390asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  ><1li cацо запЂѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зпc дsно>i cl,//lc стиню <омогЖ i clнгозп рянок</a2< ass="secti /a> Т рВ д ЛИНЬ АГРАРНА= чєш тЀшЀ< Т2diо>Жої > iо 9.1ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/391.zilsp5/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н39alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ т <li мотр/a2ї< iai29.1о е li к<c<йдѾм0tуli І1/l iЈi</a нб <l li /а 9мотр/a2ѵ г о i</a чss о д<<асіоз> /a> отlм0/a>i lc0 нб/a2d1li c рѾ чз йна гttp:чєЖ ко>i ч20a0"og:5о на as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/392.zilsp6/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н39alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> tуli вc<йдs осі1/li</a з>дs cl2cli li c,озз0l2о>01 <li и,1/li</a i ЀшЃ <tо<c1/ss clнМss 29.12.2</a <li и, нзc 2Ѿго зьі ЀшЃ <tо<cѾ </a нб <l liо а 9мотр/a2ї< cтр вибdi < д ід 29.12.2011 рй, е< гд<<асі чв p:и й cацa<оЏ Ѿ нl2a>0di >>011>i cl <li иі е>>011>i cl 29.1я<di9моas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/393.zilsp7/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н393lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>:ci < ом0 cє1c< <l 29.12. <рянок</a2di < ass="secton/l< <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/394.zilsp7/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н394lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>от дa>i lc0дs ос   <li clн9мотр c            9 29.1i рЇ20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/395.zilsp9/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н395lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ss о д<<асі е<рѾ ибе /фs i 9мотрбе   <li clнps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/396.zilsp12/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н39alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> нбЀ12. c /r><d clї > i / ss="<i > io /lѾ и >01 itю <<гѾбtЂ<йд єн iгѾi is29liа>i //li c c ass./a<оЏе<... мѰо20di в<мѰо зк< Ѿм к</a <йд єн iо l <li иas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/397.zilsp12/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н397lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><1li cацо запЂѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зпc дsно>i cl,//lc стиню <омогЖ i clнгозп рянок</a2< ass="secti /a> Т рВ д Агк= чєш тЀшЀ< Щa> <ої > iо 9.1ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/398.zilsp12/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н39alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен ч нз нбл..." сі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass=secti l нкаi c бtѵн Ѿl<<асіlом0мs29//r> сі <lio ../aѾиp:// є єш тЀшЀ< Пctѵоli > iо 9.1ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/399.zilsp12/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н399asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз : н cа Ѐо1 шЀції<ss cа>011м0><1 ро аєшЀа </a20di1 роѱ/a>й <мот cтр вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/400.zilsp13/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н400asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <о розп ><яд c нзc 2Ѿго ззп c ше /><1.12.: lйд  Ѿ и мот cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 17 ttв </ 20a2о надн362 дозв:ci <  ом0 cє1  < <l 29.12.  ><янок</a2di <titуlion/( <li)»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/401.zilsp15/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н401asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  <<о розп   ><ядЖ i /й</a мотр/a2ѵ г о i<  ч20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/402.zilsp15/л.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н40alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><1li cацо зап:ci іаунб’є/li>a cl б е clѱ0d1li c,кад 9.12.2lli ї,ка<н>i іi м0 <асівl20d1i к/г i is<к</a2iо <l li>/a></ н > рл за0di><<> di lтрiЖ ч20a2о іа,фs< д<<асіяon0diз ass 1<0нa>< З 1о хs<on/ i>>i clv aб cl1 ро cтр вибгѾб <li clнм 29.1я<й <li cl><as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/403.zilsp15.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н403lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>: ниЂ c." сі рcti еф</liѼ0 c li>/a></ з ass c." сід 92.20tю1Џ<йдs ос></lрвиl2о.,<йа/r>>0diз>дs /a> <li и,c cl><мѰa> В хѾибо i <li и,1/liѰa> і ЀшЃ <tос>< /li>з0l2о>01 <li и,1/ss clнМss 29.12.2</a <li и, нзc 2Ѿго зас>< >01 ЀшЃ <tос>< Ѿ </a нб <l liо а 9мотр/a2ї< cтр вибdi < д ід 29.12.2011 рйp5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/404.zilsp15.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н404lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен ч нз нбаутѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп c дsно></a,//lc стиню <омогЖ <l li>/a></  ч ><янок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/405.zilsp15.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н405lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен чб е clѱ0d1li c/фтнaї > iо 9. i би чтѡ тЀшЀ< p5.ua/Р е i-з йї > iо 9.1ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/406.zilsp19.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н40alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> :ci < ом0 cє1< <l 29.12. ><янок</a2di ass="secton/ < <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/407.zilsp19.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н407lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><1li cацо заптѡд 29ції<c дsно>011 рорa> ><ян..у9.12.20юc <й < ДЁтр вибе /l1/liа є омогЖ< <l li>/a></ чянок</ai ass="sectнps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/408.zilsp19.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н40alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> >>0Ѐш запc clрй li asюч iо i is29.1оp5.ua/ c ass c." сід адaїбе /lliтѱо2i<йд єн рЇ нбsтрa> ><ян..у9.12.20ю, p5.ua/ рcti зянок<>01: ниЂ c." сірянок</a2di Ѐшгрps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/409.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н409asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <й < aблss <>i/ ш <фss <>i/ ч<омогЖ ч<рянок</ai/<titуliд( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/410.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н410asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз й < aблss <>i/ ш <фss <>i/ ч<омогЖ ч<рянок</ai/<titуliд( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/411.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н411asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ом0п ecзасі: огч i 9.12.гозп рянок</a2< ass="secti /a> чтѡ тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/412.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н41alendar="10eia/itemlifiDownst/d4</a2/412.zilsplendar ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі янок</a2ї< ass=secti .9//rю24/в.м.,//l нз>01шегоа p5.ua/ чтѡ тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i  c бtѵн Ѿl<<асіlo ш лss 29< Ѐл зli н:ci 18-11 п2i Ѓ 10 as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/413.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н413lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><1li cацо заптѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c  ss cа>011м0><1 ро >01 liуli<аoѻ..." сіно янок</a2ї< ass=secti в iушЀ( чм 29.1я< clр) до p://r>ї > омотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро p5.ua/тѡ тЀшЀ< >01 б’є/li>a ом0 нl2a>i-> вiтбе /фs i бЀ12i< 29ції<c м’ятд м0 нl2 дl<<9ц0d1li > .c »as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/414.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н414lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><1li cацо зап> до .." сіi is29.1о е li к< нз =sei з cацa<о<c н <sec мотр/a2й i cтр в/a2й il2ід 29.12.2011 роps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/415.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н415lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><1li cацо заптѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c  ss cа>011м0><1 ро >01 liуli<аoѻ..." сіно янок</a2ї< ass=secti в iушЀ( чм 29.1я< clр) П д1lcаd1li > лs в а Ѓ рcl2 уli c» p5.ua/тѡ тЀшЀ< >01 б’є/li>a ом0 нl2a>i-> вiтбе /фs i бЀ12i< 29ції<c м’ятд м0 нl2 д..інl1м0н вi нп<tї > о»as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/416.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н41alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  12i<Ж> г01ш." сі >Ѐшг в <а clр   c /r>ї й li /фs i  <li иa мотріas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/417.zilsp20.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н417lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен Г мsл</.С.  іт <li Ё." сіг в 2il2 Ѵ<<асі<titуli<Ж>ttp:адмѾ г е ects asclя><as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/418.zilsp22.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н41alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен М<1li й<on/ .А.   чl2 Ѵ<<асі>ttp:адмѾ г е ectsas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/419.zilsp22.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н419asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз t9.12.2<1 рЎ i нl2 .." сіtp:0н ,c д с>0ї<c> дг в мs liт ass= .." с до p://r>ї > оя92.20к</a2ї<мотр/a2ї<лss <ріas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/420.zilsp22.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н420asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ш <tшг в</ з1ѾеЖ//li cч > 2Ѿгдsв<<асі>/aу р/ьа Ѓ рcl2 у> di нокЀша1li0 c ldi i / </a і ss="<i > io Ѓ рcl2 у> di iiт aх,//lн<йдм0уlioню уas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/421.zilsp22.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н421asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз >>0Ѐш зап  нбЀч iо Ѵ зi iш ect11 ро assм 29.1я<di шг < 2a н<йд єн iо l <li иa мотрі//li cч >Ѐз< <t." с/lрcl2д di аssїѸdi l1Ѿе ..".  cч cтр вибгѾ ам 29.1я<di о i</aas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/422.zilsp23.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н42alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> хiт н<йд єн" с/l/li>> /a> ад is29цігѾ / i рк</a2iгѾ i>з <p:дsмотр за 9 29.1i рЇ20a2о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/423.zilsp23.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н423lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  ><1li cацо заптѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зпc дsно>р,//lc стиню <омогЖдм0уlsв<<асі>рянок</a2< ass="secti /a> СГ / до Ѳ 29= чєш тЀшЀ< Гме< 2aї > о ss="<i > iо i ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/424.zilsp28.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н424lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>н<<о розп>рядЖ i>з 2Ѿго ..". Ѿ иЖмотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 ро liт 20 s29li/ 20a2о надан147 дозв l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сітѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cіss cа>011м0><1 ро >01 г0l2 .." сі 29.1іi>з>011sв<<асі>рянок</a2di ass="secton/ 29.aуюч 0di<ен2a i ic lsв<<асі1li cац0di<е>0я<di стЅѾе cl= >01 liт 27<tац/a 20a2о надан224 дозв l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сітѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cіss cа>011м0><1 ро >01 г0l2 .." сі 29.1іi>з>011sв<<асі>рянок</a2di ass="secton/ 29.aуюч 0di<ен2a i ic lsв<<ас li cац0di<е>0я<di стЅѾе cl=ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/425.zilsp28.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н425lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>   l2озп < д </ьмs tуlils ддtp:0н ,c ви..." ї<cils> cli > i г:ssнв<<асp5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/426.zilsp28.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н42alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сітѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сі нш заi єя<d2.20 в<<аdi рянок</a2di <titуlion/( <li) чтѡ тЀшЀ< Пctѵоli > iо 9.1ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/427.zilsp28.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н427lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>   ом0за/r>> Зд:sss< lм< д </ьЎдtp:0н Ўas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/428.zilsp30.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н42alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сі: н</liу><ян..у9.12.20ю //li c liтиЂ c." сі нш заi з янок</a2ї< ass=secti бtѵн Ѿl<<асіlом0м 29//r> сі Ѳ ect11 lйд чтѡ тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/429.zilsp30.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н429asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз в> 2Ѿгдsв<<асі> > Ѓll , е< н2a><1 ро /a2 <шЀціdi я./a2 p5.ua/та >Ѐз< <t." с/ldiо нн гй ldi . i ..".p5.ua/у иЂ ca2 <шЀціs і/li 20a3о надps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/430.zilsp30.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н430asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен ч нз нбаутѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп c дsно></a,//lc стиню <омогЖ <l li>/a></  ч ><янок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/431.zilsp30.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н431asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен ч нз нбаутѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  //li c   т <li <зп c дsно></a,//lc стиню <омогЖ <l li>/a></  ч ><янок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/432.zilsp30.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н43alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> иЂ c < ом0 cє1< <l 29.12. ><янок</a2di ass="secton/ < <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/433.zilsp30.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н433lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>iш ect11 рй < i з li к< т <li <зп е<i єнк</a2iгѾ . к/фѾ мsв<<асі> сє1di а2i</a >01 нl и 2a><1 ро / иЂ</ в нк</a2di р>д <li </a мотрas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/434.zilsp30.tуlio д ч20a2о надp5.ua/н434lendar="10e" ><imgpaddinimgpar> <td der="0"0" cell1adding="0" style="border-top: 5px p"> >00' s: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> иЂ c < ом0 cє1< <l 29.12. ><янок</a2di ass="secton/ < <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/435.zilsp3 Ѵсі20a2о надp5.ua/н435lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> иЂ c < iп’ютѡ/a2iгѾнб <l<<асas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/436.zilsp5/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н43alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сітѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сі нш заi рянок</a2di ass="secton/ чтѡ тЀшЀ< Лili cli > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/437.zilsp6/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н437lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>в<о розп>рядЖ т <li Ї а ртії<c i 29.1о мотр/a2ї< cтр вибо вi ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/438.zilsp6/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н43alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c < нв</Ѐзo <lі< р/ш /a> в до p://r>ї > мs tмотр/ ч20a3о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/439.zilsp6/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н439asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ><1li cацо запecto<еѾ т <li Їмотр/a2ї<віж liтмs iо i iш ect11 рй >i- liotp:ції< i з <е iо сє Ѿ рл..." сas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/440.zilsp6/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н440asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <о розп>рядЖ нз 2Ѿго .."зп p5.ua/ шгѾ><1.12.: lйдЖ Ѿ иЖмот cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 22.10.20a2р.н371 p5.ua/ дозв><1li cацо заптѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зпc дsно>i cl,//lc стиню <омогЖ iм0уlsв<<асі>рянок</a2< ass="secti /a> чтѡ тЀшЀ< З н2 1 рї > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/441.zilsp6/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н441asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ><1li cацо зап  :ci іаунб’є/li>a cl б е clѱ0d1li c,кад 9.12.2lli ї,ка<н>i іi м0 <асівl20d1i к/г i is<к</a2iо <l li>/a></ н > рл за0di><<> di p5.ua/мотрЖ ч20a2о іаas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/442.zilsp06/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н44alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c з с= ч нз нбаsЂѡд 29ції< cдsно>011 ро p5.ua/</ т <li <зп ДЁтр вибе /l1/liа є омогЖ< <l li>/a></ чянок</ai ass="sectи p5.ua/l2 cа Ё." сі /< clѱ0d1li c as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/443.zilsp6/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н443lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен ч т <li <зп ом</li cl ><ян..у9.12.20ю//li cчвй c < ДЁтр виб0di1/li cl є омогЖ< <l li>/a></ чянок</ai ass="sectи  as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/444.zilsp6/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н444lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp> </li>в<о розп>рядЖ c ti /й</a мотр/a2ѵ г < <li clн ч20a2о іа p5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/445.zilsp06/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н445lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> м0за/r>> Зliтc tliтѰк</a2iо биc li > Зхp5.ua/офѾ мл..." сѲ cдsно> cl є нз =seiкаi єнк</a2i<c i 29.1о з йа/r>> З < <0di>з ><1 нбсєЖ <lЖ м1 рай</a >< нбЀ12. ><р/стино запe 1985-1990о на dias="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/446.zilsp7/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н44alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сітѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сі нш заi ряннк</a2i<c ass=secti ssa2ѵ i ssa2сі/c /<a2сіхѴбиє ѡ тЀшЀ< Лсєio Ѓ/<aї > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/447.zilsp11/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н447lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>фs< д<<асі е<рѾ ибе /фs i 9мотрбе Жб <li clнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/448.zilsp11/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н44alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <о розп>рядЖ c ti /й</a                              9мотрбе  c <li clн ч20a2о іаas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/449.zilsp11/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н449asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ш <tшг в</ li > З фѾ мд<<асі 29.1я<di о i</a 9мотрн ч20a3о д p5.ua/ as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/450.zilsp11/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н450asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ><1li cацо заптѡд 29ції< c дsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю//li c   т <li <зпc дsно>i cl,//lc стиню <омогЖ iм0уlsв<<асі>рянок</a2Ўдass=secti Ўє ѡ тЀшЀ< Д iм < 2aї > о ss="<i > iо i ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/451.zilsp11/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н451asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз <о розп>ряд c c ti /й</a  мотрбе c <li clн   ч20a2о іаas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/452.zilsp12/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н45alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><1li cацо зап <lрндasя</a2/a></>  <от Ѓlioi iм <л/a>   cтр вибо аcд вs iо < <li мотр</ н</li cl каiл<тiмб0di1/li cl є 20a3о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/453.zilsp12/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н453lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>><1li cацо зап н</li рян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сірянок</a2<c ass=secti  p5.ua/в нш заi бtѵн Ѿl<<асіlом0м 29//r> сіа dlio ../aѾиp:// p5.ua/ чтѡ тЀшЀ< Пctѵоli > iо 9.1ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/454.zilsp13/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н454lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен чвй ass=/r> сі <titуlion/рa> <о ѴaѾна г < >, яon а p5.ua/ѵок</aiй < дa 29./aiй < <l li>/a></ s=/r>ttp: << д </ій Оtуliоon/ .С.as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/455.zilsp13/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н455lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен Ш/r><on М.М.   p5.ua/l2dl<<асіlttp:адмѾ г е ects ірянок</a2<c ass=secti as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/456.zilsp13/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н45alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> а Ѓ нго зап <t li>/г л/a>Ѓli>/Рдо p://r>ї > оp5.ua/ л/тр/a2ї< cтр вибо1/i ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/457.zilsp13/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н457lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>Ѿ адш." с Пнгяon/Рдо p://r>ї > оp5.ua/ л/тр/a2ї< cтр вибо1/i ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/458.zilsp13/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н45alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> iм <рa>011 рЎфѴ<< р єнк</a2i  c вs <ас у < Є<о р  1и с=</a2i  c>0110уlsу 20a3о i рas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/459.zilsp13/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н459asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз l2озп з <ен ч нз нбаsЂѡд 29ції< c аsно>011 ро рa>  ><ян..у9.12.20ю  1//li c   т <li <зп c аsно>l,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></ c Жрянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/460.zilsp14/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н460asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ а Ѓ нго зап <t li>/г л/a>Ѓli>/Рдо p://r>ї > о  мотрбо  < cтр вибо   1/i ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/461.zilsp14/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н461asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз иЂ c < иЂ зѾ гб <l<<асas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/462.zilsp17/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н46alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> иЂ c << ом0в<1li1< <l 29.12. ><янок</a2di ass="secton/ < <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/463.zilsp17/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н463lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>tуliо нбЀ12i 9.1ss="<i > х, рл p://a2di >01т <li l л<lsм0 cc iм <рa>011 р<c з с=s="s надд ,<< <зЎ <l1li2di c н ірнк <tосc c д di Јi cl c a 29cзасіаєшЀа </a2-Ђѡд 29ції<ci1иdi >01т <li las="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/464.zilsp17/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н464lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><1li cацо зап н</li рян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сі нш заip5.ua/рянок</a2<c ass=secti c бtѵн Ѿl<<асіlом0м 29//r> сі ectdi2д чтѡ тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/465.zilsp18/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н465lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c>011li cацо запЂѡд 29ції< c аsно>011 р< рa>  ><ян..у9.12.20ю1//li c   т <li <зпc аsно>l,//lc стиню <омогЖ iм0уlsв<<асі>рянок</a2< ass="secti /a> чтѡ тЀшЀ< Ів<<ц0d1li > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/466.zilsp18/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н46alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> e cа Ё." с  т  . .  >lом0тѼії<  ss’Ѿas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/467.zilsp19 Ѵсі20a2о надp5.ua/н467lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>                                p5.ua//li> ><1li cацо зап иЂ іаунб’є/li>a cl </>а1Ѿеl,//lфs< дю уіу 20a2о нd1>а хs<on/ дб cl1 ро cтр вибгѾб <li clнм 29.1я<й  <li cl><             c Жрѹ c." сі>а1Ѿеl i рк</a2i-ад is29цігѾ нз < таун янdi ѡ тЀшЀй <мотрнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/468.zilsp21/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н46alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c>011li cацо запЂѡд 29ції< c аsно>011 р< рa>  ><ян..у9.12.20ю1//li c   т <li <зпc аsно>l,яа/ стиню <омогЖш заi> рянок</a2di ass="secton/ чтѡ тЀшЀ< Лili cli > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/469.zilsp21/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н469asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ѽ: шогдsв<<асі9.12.2ililsм0p5.ua/Рдо p://r>ї > о <мотрії< cтр вибЗ< c i ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/470.zilsp21/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н470asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ <о розп>рядc нз : шого зап c ад < <мот cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 06/г Ѵс 20a2о надн 437 дозв l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сітѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сі нш заi рянок</a2di ass="secton c Жтѡ тЀшЀ< Лili cli > iо ss="<i > iо i =ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/471.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н471asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз ciм <рa>011 рЎо нбсч а< яoѻ..." с, р<од о зап Ѹ>01  ><a2d//r> с  cйѾ c.Ѐз< <ta2di  cома м >l c  Ѹ>0ѡ тЀшЀ< Рдо p://r>ї > гѾ отрн>01c>011нl1Ўот <tit їdi cд в сps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/472.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н47alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>й < дблss <lнДЁтр вибе /l1/liѽp5.ua/ чомогЖ< <l li>/a></c Жрянок</ai ss="sectiнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/473.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н473lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>c>011li cацо зап н</li рян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сірянок</a2di ass="secton нш заi Жтѡ тЀшЀ< Бѡзoн li cli > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/474.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н474lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ><1Ѿе Ѹ//li cі н cа Ё." сі трЖp5.ua/ ectoЀшЀ<ta2di </шЀз c"sectdi < яч c l1Ђйas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/475.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н475lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен ч нз нбаsЂѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cі т <li <зпc аsно>l,//lc стиню <омогЖ< <l li>/a></c Жрянок</ai ass="sectи ( <l)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/476.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н47alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> c<о розп>рядc т <li Ї д 29.1< з li к<ѡде оз2i-ад дг 29ції<cЀз<tи >01c l2 < ч тctdi < p: 011 рй  трії<c тр вибЗ<c i ід 29.12.2011 роas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/477.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н477lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ <о розп>рядc нз : шого запc ад <  p5.ua/мот cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 16/г Ѵсі20a1о над   н 483as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/478.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н47alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>й < дблss <lнДЁтр вибе /l1/liѽp5.ua/ чомогЖ< <l li>/a></c Жрянок</ai ss="sectiнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/479.zilsp24/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н479asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖй < дблss <lн р тифss <>i c ЖомогЖ Жрянок</ai <titуliд ( й)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/480.zilsp25/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н480asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ й < дблss <lнДЁтр вибе /l1/liѽp5.ua/ чомогЖ< <l li>/a></c Жрянок</ai ss="sectiнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/481.zilsp25/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н481asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озв l2озп з <ен ч т <li <зпc н</li рян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сірянок</a2ї<c ass="sectи l2 cа Ё." сіc биtуliгѾ рл"secї > гѾ Ѓ рcl2 уli cas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/482.zilsp25/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н48alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> иЂ c << ом0в<1li1< <l 29.12. ><янок</a2di ass="secton/ < <l lйд></lрянок</a2di <titуlion/( <li)as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/483.zilsp25/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н483lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>c<о розп>рядc нз : шого заЌc ад < трії<c тр вибЗ<c i ід 29.12.2011 ро liт 05.11.20a2о над н 391 дозв>011li cацо запЂѡд 29ції<c дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cі т <li <зпc аsно>l,//lc стиню <омогЖ iм0уlsв<<асі>рянок</a2< ass="secti /a> Т>рВ дЛИНЬ АГРАРНА»p5.ua/ чЂѡ тЀшЀ< Т2diЀ12iecї > о ss="<i > iо i =ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/484.zilsp25/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н484lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен  c иЂ c < нш заi >01 p5.ua/т <li Ё." сіг в 2iш заi> рянок</a2ї<c ass="sectиps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/485.zilsp26/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н485lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>в<о розп>рядc нз : шого запc ад < т cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 21.12.20a2о над н 469 доз  ><11li cацо запЂѡд 29ції<  дsно>011 ро  a>  ><ян..у9.12.20ю1//li c   т <li <зпc аsно>l,яа/ стиню <омогЖш заi> рянок</a2di ass="secton/ чтѡ тЀшЀ< Лili cli > iо ss="<i > iо i =ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/486.zilsp26/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н48alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> <li Ѹ нбЀ12i  трії<  тр вибЗ<c i ід 29.12.2011 ро c Ж20a3о д >01c І <1 тал 20a3о itiнas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/487.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н487lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ l2озп з <ен і нз нбад Ђѡд 29ції<c аsно>011 ро </ т <li <зп ДЁтр вибе /l1/liа c ЖомогЖ< <l li>/a></c Жрянок</ai ass="sectи  as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/488.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н48alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li><о розп>рядc нз : шого запc ад < т cтр вi ід 29.12.2011 ро liт 20.11.20a2о над н 4a3 дозв l2озп з <ен чвй Ѓlioѻ..." сіc н</li рян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сірянок</a2ї<c ass="sectи <Ѓ/ю24/ .м.,//l нз>011в<<а1c тѡ тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i , бtѵн Ѿl<<асіlo ш лss 29< еѻ...li н иЂ c 18-11/ п Ѵ Ѓ 10/ =ps="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/489.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н489asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ l2озп з <ен  csоlн ttp:а1c рcибе </і<as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/490.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н490asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ l2озп з <ен т <li <зп н</li рян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сіl ш0уlsв<<асі> sнв<di ш заi> рянок</a2ї<c ass="sectи д бtѵн Ѿl<<асі 29.сюч е /l 0м 29//r> сі( <уl иai 12.201/liнш a2ї<c 0г <i>) чтѡ тЀшЀ< К <ноаi> iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/491.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н491asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>оз  ><11li cацо запЂѡд 29ції<  дsно>011 ро  a>  ><ян..у9.12.20ю1//li c  s< cа>011 0>011 рЗ >01cрcѾо запc 29.1іi>з>011sв<<асі>рянок</a2di ass="secton/c 29.1вй <..." сіcстЅѾеlas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/492.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н49alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> l2озп з <ен вй Ѓlioѻ..." сіЂѡд 29ції< дsно>011 ро рa> ><ян..у9.12.20ю//li cі т <li <зпc аsно>l,//lc стиню <омогЖ iм0уlsв<<асі>рянок</a2>/ ass="sectо>/ бtѵн Ѿl<<асі 29.сюч е /l 0м 29//r> сі(12.201/liнш a2 <уl иai) чтѡ тЀшЀ< К <ноаi> iо  ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/493.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н493lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>уl    н cа Ё." с  ><янок</a2ї< <фѾ м   Рдо p://r>ї > мs tмотр/as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/494.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н494lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> ио нз : ass=cрci /й</a tмотр/a2ѵ /l <li clн, p5.ua/<11li cацо заdi а <н></l ад <a2i>з : шог lйд></l iЈ>l p5.ua/мотр/a2ѵ /l <li clн ч20a2о д >01c<о розп>рядc c хст/a2ї<p5.ua/ >01cй д ї<<titуliо отр/a2ѵ /l <li clн ч20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/495.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н495lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>в<о розп>рядc cрci /й</a tмотр/a2ѵ  б <li clн ч20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/496.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н49alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li> шогоon/i>зtмхs<   нбtогн яд <li cla2di 2.201/ї cаѸ>l ядtмотр/a2></l <li cl>01c <li cl><i  ss=, рл p:/>01c 29.1as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/497.zilsp27/г Ѵсі20a2о надp5.ua/н497lendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ <11li cацо зап> н</li рян..у9.12.20ю//li cі liт cа Ё." сі><янок</a2ї<c ass="sectи д cа Ё." сі Ѓ нг lц1li c чтѡ тЀшЀ< Коo и cli > iо ss="<i > iо i as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/498.zilsp29 Ѵсі20a2о надp5.ua/н49alendar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp></li>  нбЀ12. ili cli > i / ss="<i > i /       l ад <   >01 p5.ua/ <tенl<<аѵ /la2></lй i s i /l мsЂ12.//li cі рѹ c." сі Ё....Ѿ<<аdi рcибе<< з <Ѓ г <рa/lй i s i< н< <li as="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/499.zilsp29 Ѵсі20a2о надp5.ua/н499asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ<о розп>рядc c хст/a2ї<  >01cй д ї<<titуlip5.ua/ мотр/a2ѵ Жб <li clн ч20a2о дas="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/500.zilsp29 Ѵсі20a2о надp5.ua/н500asndar="10e" ><imgpadding: 0;" val0%" ><p><a hr border=98bgcolp>озЖ<о розп  ><яд  /i>з : шого зап  ад <  tмотр/a2ї<  тр вибЗ<c i ід 29.12.2011 ро cliт 21cЀшзсі20a2о над н95le="10e" ><img s border=02bgcolp="#3E6670" widtnnia/itemlifiDownst/d4</a2/501.zilsp29 Ѵсі20a2о надp5.ua/н501asndar="10e" ><imgpaddinimgpar> < </div> <div class670ldtnn/div> <div class67itemCo wintFoowidtn <!-- Item Hits --> <span class67itemHits"> Пcа =seiрa/<b>1067leb> </span> <!-- Item date modified --> <span class67itemDateModified"> Оуl асо Ђ c гн<<ап>cдc,14/ s9цсі20a5 00:26 </span> <div class670ldtnn/div> </div> <!-- Plugins: AfwidDisplayCo wint --> <!-- K2 Plugins: K2AfwidDisplayCo wint --> <div class670ldtnn/div> </div> <div class67itemLinks"> <div class670ldtnn/div> </div> <div class670ldtnn/div> <!-- Plugins: AfwidDisplay --> <!-- K2 Plugins: K2AfwidDisplay --> <div class67itemBackToTa h> <a class67k2Anchor"a/itemlist/doriadzhennia/item/1965-20a2#startOfPageId1965"> < Ѓ д </a> </div> <div class670ldtnn/div> n/div> n!-- End K2 Item Layout --> n!-- JoomlaWorks "K2" (v2.6.8) | Learn more about K2 at http://getk2.org --> n/div>e" ><im n/addin gpar> < gp> ar="e" ><im im g sclass67bgnoright" ><img srcmliimages/px.gifx p"t="hr border4"0"0" cell0"/"e" ><im gpaddingpar> < gp> ar=" gp> gder="0id="devela hr<im <tbody<im <tddin g sstyle=" bord: 50%;bgco <div>Рдз нбаа: Вст/ ass=ід Ѿ м11 рйa2di 2ѡде дг 2йasbr><< 2011lн Ве иecї > онбл тр вi ід 29.12.2011 роn/div> in g" ><im g sstyle=" bord: 50%; margin- : 60px;x p"> right"gco <div>Ід Ѿ м11 рйa2 рcибзап: asbr><до p://r>ї > tмотр/a2 тр вибc i ід 29.12.2011 рЏn/div> in g" ><im n/addin n/abody<im gpar> < nia/itemlhttp://www.cvk.gov.ua/"><img srcmlifiDownbaner/cvk-001.jpghr border113"a/eighter48" /"e"annia/itemlhttps://www.drv.gov.ua/apex/f?p=111:LOGIN"><img srcmlifiDownbaner/drv20a3.jpghrp"t="44hr border113"a/eighter48" /"e"annia/itemlhttp://www.kmu.gov.ua/co wrol/uk/publish/article?art_id=244209261&cat_id=244209257"><img srcmlifiDownbaner/baner20a7.pnghrp"t="1hr border130"a/eighter48" /"e"annia/itemlhttp://saee.gov.ua/"><img srcmlifiDownbaner.jpghrp"t="3hr border239"a/eighter52"0"0" cell0" /"e"annimg srcmlifiDownFB_SMALL_UKR.jpghrp"t="55hr border130"a/eighter52"0/< nimg srcmlifiDown/88.gifx border130"a/eighter52"0/< <div id="crawlidtnco <divsclass67modulear> "> in<div class67ic_marquee" id="myimgscrawlid-1tnco nia/itemlhttp://www.presidint.gov.ua/" target="_blank"><img srcmlifiDownban2/1.pnghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"e"annia/iteml/" target="_blank"><img srcmlifiDownban2/2.pnghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"e"annimg srcmlifiDownban2/3.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/4.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/5.pnghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/5_1.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/6.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/7.pnghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/7_1.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/8.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9_1.pnghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9_2.gifx p"t="hrstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9_3.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9_4.jpghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9_5.gifx p"t="hrstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9_6.pnghrp"t=""sstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"eimg srcmlifiDownban2/9_7.gifx p"t="hrstyle="margin- :10pxhr border110"a/eighter55" /"e/div>in n/div> im gpdiv>in in in<div id="copy"><span style="fo w-size: 8pt; fo w-family: arial,helvetica,sans-serif;bgУ s <омог чм11ѡр , нзa 29//r>/c Жi> мs t /<>, ...011lЌРдо p://r>ї > рй tмот тр вi ід 29.12.2011 ро.asbr></ aиоа: 45100, м.Рдо p://r,cliл. Г дш.li > i , 12, .22291, .21382, E-mail: info@st/hadm.gov.ua asbr>©20a4 niatarget="_selfx /iteml/index.ph h>st/hadm.gov.uaasndarspan>im gpdiv>ingpdiv>iningpdiv>inasbody<im</html>