22 березня 2018 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ

21

Структурні підрозділи райдержадміністрації

 

1. Відділ агропромисловго розвитку райдержадміністрації- Нікітін Володимир Якович.21246

Основні завдання управління: 
Основними завданнями управління є організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

 

2 .Відділ  економіки Рожищенської районної державної адміністрації - Поторась Василь Павлович, т.21402

Основні завдання управління: 
Основними завданнями управління є реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціальноекономічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв’язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення.

3.Управління  соціального захисту населення райдержадміністрації   – Фандич Ярослав Євгенович, т.21302

Основні завдання управління: 
Основними завданнями управління є забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місце­вого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців. 
У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання. 
Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

4. Управління фінансів Рожищенської районної державної адміністрації    – Клебанська Лілія Юріївна , т.21387

Основні завдання управління: 
Основними завданнями управління є підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.

5. Сектор  містобудування та архітектури райдержадміністрації – Кузавка Валентин Григорович , т.21193

Основні завдання відділу: 
Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства на території району. 
Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури. 
Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення. 
Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх виконанням.

7. Відділ  освіти та молоді райдержадміністрації – Кузава Ігор Борисович   , т. 21283

Основні завдання відділу: 
Основними завданнями відділу є реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів.

Основними завданнями відділу є розробка та організація виконання програм економічного і соціального розвитку району з питань сім’ї, молоді, фізкультури та спорту, координація роботи з питань молодіжної політики, спорту та кооперування коштів місцевих бюджетів, а також громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, за їх згодою, на здійснення молодіжних і фізкультурно-спортивних програм. 
Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища дітей та молоді і ролі жінок у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку району. 
рганізація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.

8. Відділ культури райдержадміністрації – Новосад Тетяна Петрівна, т.23456

Основні завдання відділу: 
Основними завданнями відділу є реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до “Основ законодавства України в галузі культури”, управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. 
Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов’язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі.

9. СЕКТОР з питань цивільного захисту райдержадміністрації -Гаталай Олександр Олександрович , тел 2-13-95

Основні завдання відділу: 
Основними завданнями відділу є реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків. 
Координація діяльності територіальної підсистеми єдиної державної системи. Розроблення і реалізація заходів щодо підтримання готовності органів управління і сил цивільної оборони до дій за призначенням у мирний час та на особливий період. 
Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 
Підготовка і перепідготовка особового складу органів управління та сил цивільної оборони, організація навчання діям в умовах надзвичайних ситуацій.

10. Служба у справах дітей райдержадміністрації – Дубчук Жанна Володимирівна, т.21424

Основні завдання служби: 
Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; координація зусиль центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності;забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення; здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей незалежно від форми власності; ведення державної статистики щодо дітей відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів; ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);
надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей.

11. Архівний відділ райдержадміністрації – Гамула Ірина Василівна, т.21268

Основні завдання відділу: 
Основними завданнями відділу є реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району. Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства. Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

12.Відділ «Центр надання адміністративних послуг» -  Цюх Лариса Миколаївна, т.21930

Основні завдання відділу: 

забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг; організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання; забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора; постійне інформування населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

13. Відділ управління персоналом райдержадміністрації – Корнатовська Тетяна Вікторівна, т. 21 875

Основні завдання відділу: 

реалізація державної політики з питань управління персоналом в районній державній адміністрації; забезпечення здійснення головою районної державної адміністрації  своїх повноважень з питань управління персоналом; забезпечення організаційного розвитку райдержадміністрації; добір персоналу районної державної адміністрації; прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників районної державної адміністрації до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту; організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у структурних підрозділах райдержадміністрації; документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

14. Відділ Державної реєстрації - Печко Анна Ярославівна тел. 2-12-31

 Основним завданням відділу є  забезпечення виконання повноважень райдержадміністрації у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території району

Переглядів 2832 Останнє редагування Понеділок, 12 березня 2018 14:21

 

 

Розробка: Відділ інформаційних технологій
апарату Волинської облдержадміністрації
Інформаційне наповнення:
Рожищенська районна державна адміністрація
441355
Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Рожищенській райдержадміністрації.
Адреса: 45100, м.Рожище, вул. Грушевського, 12, ф.22291, т.21382, E-mail: info@rozhadm.gov.ua
© 2014 rozhadm.gov.ua