24 липня 2017 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
 /ad> В/a><<ще
/a>
 /ad>
/ad> /div> < /div> < <<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<< /div> < < /!-- lock s fnr urrent} ategoriy an tubategories" -> <
< /div> < <
<<
style="bidth:"100.0%; < << << <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
< <<< /iv>class='tar">
<< <<< << <<< << <<<
class='tar">
<
<<<< div>class='tar">
<<<< <<
<<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << ПАДЮЄ “ТЕЛЕФН ОА ЕАДИТСЛУИ /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
< <<< /iv>class='tar">
<< <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
< <<<
< <<<< tiv ilass='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << рнлквЁк": Цсї снтіѸед ОБ іьзвьвЁуѺозЁна крядз ЗремроЃз {уѵдѻання гща /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
ерйнпатвмЇему. Яу оісе Б вн<у FіЁуі{он 3-4пан. рона кннрнолЄотнвнЃзвходи<у FѸаї вѽах, и тмдиі і та тно<9-12пан. ровннЌ . реЀеFѸЖдЂь каі ЏвнѸампаѽтЇиЀѸнн Зремрои, яиЗремамцЀ рнннрнолЄотнвнЗсД . �, всоноЀуѺвономавч каза<», -козідзав лоѲл рнннрнолЄотнвнЗсД крнлквЁк" 28лиЁтимо у FодЃзЖтьЇ з {озѽомнннн ікістьлџошaѲьтил цилЁунї еЄраіаи УриїЖ ідаaѲџеріеѽаaѲДЗреянооонавози иЁилЁун наол, ЗретіЀ Fфо ідомннної ннрнот<Ѻи . <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << рнлквЁк": цилЁун нестиЀѸзоІилЁ ѽадити ш<у Fремтнз {лем<тво кннрнЖя<з {ньЂврнтиноо жете УриїЖ /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
<осід, имЃЇищі Лцил. {лFтмдиі иЁилЁун наої емяитЀ а<осД Ђеньа<ія «еманн »Fремтів криїЖ. FѸЖдння Ёил, ЗілѸо тво<Ѐуірио Ђамнa><лі<монззнрт ійFфо, всоноЀуѺвономавч каза<», -козідзав лоѲл рнннрнолЄотнвнЗсД крнлквЁк" 28лиЁтимо у FодЃзЖтьЇ з {озѽомнннн ікістьлџошaѲьтил цилЁунї еЄраіаи УриїЖ ідаaѲџеріеѽаaѲДЗреянооонавози иЁилЁун наол, ЗретіЀ Fфо ідомннної ннрнот<Ѻи . <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << дреЈуєаa><оЗіллмр ЂѸо"ів ТОДЂанів ї фел /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
<рнноо ниікістьтія вреЈуєa><оЗіллмр ЂѸо"ів тЁирнЀѸЁтииої пере<ія ДЂанів ї фел. мезвхфдаѽя «кі<лмѾ твѲь»:«елліа<ія<вреѸл о еме ЂѸо"ів ТО». ЧЂ ОіЁуеFремннння :1 рвя 2016Їему 15.00зод. е<щетнмЃЇеѹн<омЃЇентр< з ѹняирaД . <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << звхЁт зреѸЗіЁиѻ /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
<Ёинн к <ѺреѸл о aтійньЃ Fдьу ДзвхЁтз {вуз<рнно. я<ьЃсть РмЃстя<з {ЁьзвхЁт FреѸЗЁинн aряамнѽ о мЀѸѽ<іязЖѰ твнов єзЀѸніа<ійaеѹн< фо еньа<ія ><рнноої озіЇиѺи ><оaтійньо-правовампвхЁт FіЁиѻ. а",29лиЁтимо 2016Їему ооѲл еѹн<рнниікістьтіянва кнрмнтнFремнн вхфдаѽя РмЃстя<з {ЁьзвхЁт FреѸЗЁинн. о вхфдаѽя Рвз ареЈѰні раманЏн<, яі ріь Рѷ оѸедню ЂіЀ FоЇенняa><оіРмот<ої фм’ї. <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << опамоиЁтѺвпаЀв УриїЖ /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
<о «реѸЖтв»FідбвсуіьїЁійа ,кікмЄофйа а<иЁил впаЀєaвійa УриїЖ.кьо-з {раманею е<ще вЁиѸЁирйньЃ FііЇість а<оиЁтѺреянооо овн<оЏ<злади<. <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
<одайa>рмфр< 14 Б (Ђіинн к0259).БьЁе динн Ѓѷ ионтFдѺноотвоѲџЁнтѽ кеѸадл рмнісииЇемщен єзоІіин іЁузо ентр<ньЃйaѻащРѷ ал<орaД . УFомвно Ѓѷ ииомпм<тнв FремЂниовряЃоар<ЖонЇиЀ єзоемиі во<. уРѸЁЁізнлиЁе адіиЂо-з Жро, езвхўв.  <
< <<< < <<<< tiv ilass='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
<яa>іні иЁтимо Уриїа узфFремроЄнооFѲЖтова <ѺетЂв фр< оЏ<Ђр<нніЁ<зн мпоем F– лоѲзар 1932-1933Їемув єних, нлелих фр< твоо фѰрінм Ёурії  XX фѰріччя,пмво уемюЃйaк"иїснйaемездшуомпооѲ Fотв Ѓдж. УaаЏ, 26 иЁтимо , нџоащРѷ ал<орaД FреЂлвоаз ж FраманЏн<, н<ѷеЃ вноам’яь емеів, яі ваЂиЇ Д фр< Ж емѰ, єзікьн<в аоо дѿооѲзар к"иїів. о іЁинну-омѰЖт «Ђо-айa>нм Уриїа» взреaняa>ноотвоaеѹн<,FраманЏун <тнвЁуи, реянооо р< зо м<тнвЖв єОраманЏунтфр ЖЁу. <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
рмфр<Р . ВмдинаЀ-лотнйa(Ђіинн к0259). <
< <<< < <<<< tiv ilass='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << двЁуѺЀенFраманЏн< в ооѲЇеѹн<рнниікістьтія /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
рмніа<ія ><їзт Ѽаї іЁиѻџпв-пѷ инснЏ<з аоньмЀѸЖтвЏ<Ђо<-ІІ фрпннів.  <
< <<< < <<<< tiv ilass='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << аоння пооѲЇеѹн<рнниікістьтіяFзнои<єя пам'яь етЂв ооѲзарів /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
емеи! 26 иЁтимо РѸ днтєаa>ньFам’яь етЂв ооѲзарів єОозіЇито ерефй. твноЏиЁтимо РѸ нЏєаaит, и фѰ етЂвою оЃѷЖстѸтомѾ евЃЇ Fрея в уннтн ѼаЂЌ. 26 иЁтимо РѸ еоѲєаa>ньFам’яь етЂв ооѲзарів єОозіЇито ерефй. твноЏиЁтимо РѸ нЏєаaит, и фѰ етЂвою оЃѷЖстѸтомѾ евЃЇ Fрея в уннтн ѼаЂЌ. <
< <<< < <<<< tiv ilass='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << < памоарфFвРѸЀв Уриїi< /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
щеЇеѹн < <<<
< <<<< tiv ilass='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
нм Уриїа», ѵнхл впваЂиРѸ еми нѵцл Дз<тія «аѴаѸЖт». аЂ– еЃ внЂѸт, и бв внеѰйaшуом ооѲз єОЀея в уннтн ѼаЂЌ д евЃ. <
< <<< < <<<< tiv ilass='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
аЂоніѷ фьтн хѸаннўЀоѷ, 23 иЁтимо ѰрѷемЇиио е<щетнмѾ е{Їеѹння пСНС Уриїа Fлотнйaмлсу, Ѱрѷьо-з {ЖЁуою пвоЉ >ррн<Љ с.о зОЀе-аа пвопрафѷа<тнЂо дЇеівня па ееоЇ о зтнї фьтнї еѹи<. <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << < ооеа <ьРѸня п акмаоЉЏa еѹн< /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
< <<< /iv>class='tar">
<< <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << рнлквЁк": Мѹн 50a>ан. ра рноої ѷнѰaѲої <пвамѾ нѰао-зряз к"иїі џа ннрноео<тнвяa>ехи< /da < < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
нннрноео<тнвѾЉЏaзтйснѼо-ЁрноийaьѸізЖдо вня уѸоонОрязої Ѐе-раѸ ннрноео<тнвѾЉЏ. но еѹ м ѷ онрмЇиої ѷнѰaѲої <пвамѾ нхѸанню ОБџа унѻаѰя >ща aада 48,37a>ан равнь. <
< <<< /iv>class='tar"> << <<< << <<< << <<<
class='tar">
< <<<< div>class='tar"> <<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << << < Ѐе-рв у ннрньзо<тнвѾЉЏ. но і вонѰѸЁўП < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
іѷ, 2
<< <<< << <<< << <<<
<<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<< << << kordyvnkilkist-3lbbлквЁк": Мѹн 50a>ьноаЂиЖвquoЌд З Ѐе-раѸ ннрноео<тнвѾЉЏ. но Ѿ нйаРѹи ЉстьуѰу. < <<<< <<<< < << << < ada < adpan> <
рѹоѷк": хноея >ща aада 4екЃн.ЛЖиЂивquoЌрyЂі{мо ,a>нн дѺ, 29ьнѻоаЖ».нОрязоу ннрннрyleйани 3,2внь. <
<< <<< << <<< << <<<
<<<< << <<< <<<< <<<< tiv ilass='tar"> /div> /!-- En K2 Ieml Layout -> < < /div> <<<<<Category /div> <<< < abv> ->at http://getk2.org <<< 'tararrrrrrrrr" tr> 'ttararrrrrttararrrrrttararrrrr" table> 'arrrrr"p>  't 't bgnor << " >a/s2//itemlsi res/px.gifмо" ight=="4teborder="0"/I 't" tr> '" table> 'ar"p> rrrr"table id="develop" > 't 't 'tt нвѰз0a>ь Ёт ѾїЉѼтЁиП<ЇЅ тЁ
raqйaнйaмлсаѸѰрЇЀтьтіяFзно" K2 Itt r 'tt 't їЉѼтЁиеоноo< :
rнї еѹн<ву<рнаѾ ЀтьаѾьтіяFзноЏ" K2 Itt r 'tt 't " tr> 'tt" tb Pu> 'rr" table> 'ariteml/389http://www.cvk.gov.ua/">a/s2/itemlsfiles/ba150/cvk-001памight=="113"/> << ="48 < a/s2/itemlsfiles/ba150/drv3памо44мight=="113"/> << ="48 < a/s2/itemlsfiles/ba150/ba1507.pnмо1мight=="130tem << ="48 < a/s2/itemlsfiles/ba150памо3мight=="239tem << ="52teborder="0" < moduletabletart K2r '"> ic_marqueiteid="my/s2scrawld!-1-- 'ta/s2/itemlsfiles/ba12/1.pnмоs150px;wemarspl-left:1o'"мight=="110tem << ="55 < a/s2/itemlsfiles/ba12/2.pnмоs150px;wemarspl-left:1o'"мight=="110tem << ="55 < r© 4riteayoget="_selfмml/389/index.php">anuvadm.gov.ua '